Foreningerne må godt blive bedre til at samarbejde. Det er for dyrt, hvis alle rådgivningskontorerne skal have ekspertise på alle områder. Det gælder især de mindre rådgivningsområder som økologi og andre nicheproduktioner. Det er vigtigere at give landmændene den rigtige rådgivning end at kontorne skal have mange ansatte.

John Lambertsen, Landboforeningerne Region Nord.

Tæppet væk

Man trækker tæppet væk under kvægproducenterne, hvis støtten til dem bliver fjernet og givet til planteavlerne. Foreningen må arbejde for at der fortsat uddeles kvægpræmier. Ellers kan det blive et spørgsmål, om der stadig vil være produktion af kødkvæg her i landet.

Anni Assenbjerg, Landboforeningerne Region Syd

Afgræsning med problemer

Der er alt for meget bøvl med reglerne for afgræsning på arealer, der skal plejes. Så er græsset for højt, så for lavt, så er der for meget mos. Vi har også set eksempler på, at områder, hvor dyrene var taget væk, fordi der ikke var næring til dem, men man så alligevel blev trukket i støtten for manglende pleje. Man bliver modløs af al den risiko og besvær. Bare nogen dog kunne tage en beslutning.

Hans Chr. Riggelsen, Landboforeningerne LandboSyd

Projektmageri

Nogle burde kigge på, hvad der bliver brugt af projektmidler til aktiviteter i landdistrikter som er dødsdømt på forhånd. Jeg har været til møder, hvor jeg syntes det mest gik ud på, at indbyderne skulle dokumentere, at vi var der, så de kunne få deres honorarer. Der er også steder, hvor der ikke er udsigt til, at projekter vil lykkes. Så er det bedre at beslutte sig til at gøre en indsats der, hvor projekterne vil kunne blive til noget.

John Lambertsen, Landboforeningerne Region Nord.

Kvægpræmier til debat

Vi er nødt til at tage fat på debatten om at udjævne støtten. I Tyskland har man besluttet at begynde på udjævningen allerede fra 2013. Det bliver en løbende afvikling frem til 2019. Vi kan ikke komme uden om, at vi er nødt til at tage fat i problematikken herhjemme også.

Jørgen Popp Petersen, formand for landboforeningen LHN

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle