Fradrag for flerårige energiafgrøder

Plantningsudgifterne til flerårige energiafgrøder kan nu fradrages. Vi fik vedtaget loven i Folketinget 4. februar. Den har virkning for udgifter som er afholdt 1. januar 2010 eller senere.

De nye fradragsregler skal i samspil med andre initiativer styrke landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Det sker som led i aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Jeg er glad for, at det lykkedes at komme igennem med en ubureaukratisk fradragsmodel. Der skal være tale om ask, el, elefantgræs, hassel, pil, poppel eller præriegræs. Arealet med disse afgrøder skal være på mindst 0,30 hektar. Dette svarer til arealkravet for at opnå støtte efter enkeltbetalingsordningen under EU-landbrugsstøtteordningerne. Der gives ikke fradrag, hvis udgifterne er afholdt uden for EU/EØS, Grønland og Færøerne.

Hvis disse få objektive betingelser er opfyldt, kan fradraget opnås af enhver virksomhed eller borger. Regeringen forventer, at dette vil fremme pionerånden på dette område, som fortsat er i sin vorden.

Formålet er at gøre det mere attraktivt at plante flerårige energiafgrøder. Der er jo i forvejen fradragsret for udgifterne til at så frøene til etårige afgrøder som f.eks. korn og raps.

Forslaget ligger i forlængelse af initiativerne med at fremme biogas og de lavere afgifter på afbrænding af husdyrgødning.

Dermed forbedrer vi landbrugets mulighed for at være fremtidens energileverandør.

Hvis landbrugere vil benytte den nye fradragsret til i højere grad end i dag at dyrke flerårige energiafgrøder, kan vi udnytte de klima- og miljømæssige fordele, der er ved at anvende disse afgrøder til produktion af energi. Det vil bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser, kvælstof og pesticider.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle