Fuldfoderblanderskal køre uden fejl - hver dag

Al vedligeholdelse og service sker efter en bestemt plan, så maskinen kan køre driftssikkert hver dag - året rundt. Brian og Jens Roed har dog en nødplan, hvis der mod forventning sker noget.

"Der har ikke været igangsætningsproblemer eller børnesygdomme med maskinen. Den har kørt siden maj uden reparationer, bortset fra at en utæt O-ring er blevet skiftet," siger mælkeproducent Brian Roed.

Jens (senior) og Brian Roed, Grøndalsgaard I/S, Nørager ved Hobro, fik den selvkørende Faresin Leader 17. maj i år. Den afløste to traktorer og en mobilblander og blev omgående taget i brug til besætningen med 240 malkekøer.

"Efter de første to-tre dage med maskinen kommer dens betjeningsfunktioner ind på 'rygraden'. Vi er tre på bedriften til daglig, og alle er vi fortrolige med maskinen, så der er ikke nogen problemer med afløsning," siger Brian Roed.

Faresin Leader har modelbetegnelsen 2600, der står for at blandekarret med de to lodrette snegle rummer 26 kubikmeter. Motoren der er anbragt bagest er en 210 hk Deutz commenrail-motor med fuldelektronisk motorstyring.

Maskinen har centralsmøring, så det daglige vedligholdelsesbehov er minimalt. På blæsende og derfor støvende dage skal motorens køleelementer renses.

Faresin Leader 2600 er tilmeldt en serviceordning, så al vedligeholdelse og alle eftersyn sker efter et på forhånd planlagt program, hvor slidte dele skiftes, før de giver anledning til nedbrud. Den danske Faresin-importør, Triomec, har en aftale med et lokalt landbrugsmaskine-værksted, der kan udføre servicearbejdet og i givet fald hurtigt kan rykke ud.

Afgørende sikkerhed

"Det er vigtigt, at maskinen serviceres og efterses 'efter bogen'. Uforudsete driftsstop skal undgås, da maskinen skal køre to gange hver dag på alle årets dage. Vi har da også en nødplan, hvis maskinen skulle bryde ned," siger Brian Roed.

"I kabinen kan motor og hydrauliksystem overvåges med en monitor der har flere skærmbilleder, så vi har god kontrol med både motoren og maskinens arbejdsfunktioner. Brændstofforbruget er 15,3 liter/time. Det må være lavere sammenlignet med en mobilblander-løsning, der kræver brug af to traktorer dagligt," siger Brian Roed.

Han har kun én ting tilbage på ønskelisten:

"Centralsmøresystemet er uden monitor-overvågning for de enkelte smøresteder, så jeg kan ikke se, hvis forsyningen til ét af smørestederne svigter. Alt fungerer, som det skal, men problemet med den manglende overvågning af smørestederne må vi nok finde en løsning på."

Undgår overbelastning

Fræseren, der snitter og læsser ensilage og alle andre fodermidler, kan aftage indtil 130 hk, så den har en god læssekapacitet. Ensilagen skæres fri med fræserbommen der er monteret med høstmaskine-lignende knive. Knivene på fræserbommen er monteret i snegleformation, hvorved materialet føres ind til gummibånd-elevatoren og herfra videre til blandekarret.

Den mest effektkrævende opgave er at udtage græsensilage. Her er snitlængden ret stor, da græsset høstes med en pickup-snittevogn.

"Det er vigtigt, at fræserbommen ikke overlastes. Men det forebygges nemt ved at kontrollere olietryk-manometeret," siger Brian Roed.

Det har endnu ikke været nødvendigt at slibe eller skifte knive. Det er et ret stort arbejde at skifte alle knivene, da fræserbommen ikke kan tørnes pr. håndkraft. Den drives hydraulisk og skal derfor drejes rundt med oliemotoren, der aktiveres fra førerkabinen.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle