Fusion koster fyringer: Skovdyrkerne skærer ned

Uventede fyringer og fratrædelser er kommet i kølvandet på en fusion mellem to lokale skovdyrkerforeninger.

Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. En fusion af de to skovdyrkerforeninger Øst og Fyn til én forening med navnet Skovdyrkerforeningen Øerne skulle både styrke rådgivningen og give besparelser. Men foreløbig er fusionen endt i den modsatte grøft.

Både den øverste leder og souschefen i den nye forening er fratrådt i løbet af sommeren. Desuden er det aftalt med tre skovfogeder, at de skal stoppe i løbet af sommeren og efteråret, ligesom en administrativ medarbejder stopper.

Flere omkostninger

Ifølge Rudolf Iuel, der er formand for Skovdyrkerforeningen Øerne, skyldes problemerne, at fusionen har mødt udfordringer både øst og vest for Storebælt. Her blot syv måneder efter fusionen trådte i kraft, har omkostningerne ved fusionen været meget større end ventet. Samtidig er indtægterne er faldet. Tilsammen giver det en væsentlig forringelse af fusionsforeningens økonomi.

»Vi må desværre konstatere, at fusionen har medført flere omkostninger end ventet. Desuden har vores fokus på ændringer i organisationen givet et for lavt aktivitetsniveau i marken, og det kan ses på indtægterne,« siger Rudolf Iuel.

For at håndtere situationen har Skovdyrkerforeningen Øerne ansat Skovdyrkernes tidligere sekretariatschef Svend J. Christensen som ny midlertidig leder af den unge fusionsforening. Svend J. Christensen havde ellers valgt at stoppe 31. juli for at hellige sig sit otium.

Afskedigelser

Det lå ikke i kortene, at fusionen skulle medføre afskedigelser. Hvad er der sket?

»Medarbejdermæssigt er det en stor fusion, og geografisk spænder den fra Middelfart hen over Storebælt, syd om Sverige og helt til Gudhjem. Vi har nok undervurderet opgavens omfang.

Samtidig skulle den ene forening i fusionen skifte til et nyt regnskabssystem, og oven i købet til et system, vi ikke havde de helt store erfaringer med. Det medvirkede til, at det tog længere tid end nødvendigt at opdage, at økonomien haltede bagefter og ikke var, som den skulle være.

Vi har en ret lille fortjeneste på vores arbejde. Derfor er det er vigtigt, at vi hele tiden har en finger på pulsen, og det må vi erkende, at vi ikke havde. Aktivitetsniveauet i marken har været for lille,« siger Svend J. Christensen.

Tre skovfogeder samt en administrativ medarbejder er stoppet. Var det virkelig nødvendigt at afskedige så mange?

»Ja. Det var nødvendigt, hvis Skovdyrkerforeningen Øerne skal være en stærk forening i Skovdyrkernes familie på fem lokalforeninger.«

Hvad kommer det til at betyde for jeres kunder, skovejerene, når I sparer tre ud af sytten skovfogeder væk?

»Vi omstrukturerer vores skovparter, så de bliver større. Vi effektiviserer, og vi gør alt, hvad vi kan, for at give vores kunder den samme betjening som før.

Desuden arbejder vi meget på at skaffe kunderne gode priser på deres råtræ, og det ser ud til at lykkes. Der er stigende aktivitet i byggerierne både her i Danmark og i udlandet, og det smitter af på priserne. Vi lander også mange kontrakter på levering af flis. Faktisk flere end nogensinde, og det kommer også vores medlemmer til gode.«

Som det ser ud nu, kommer I ud med et større underskud. Hvordan håndterer I det?

»Ja. Vi får efter alt at dømme underskud i regnskabet. Men vores fire søsterforeninger bakker op om os, hvis der bliver brug for det. Det er styrken, når vi er en del af en stor familie med fem lokalforeninger. Så træder fællesskabet til, og hjælper med at løse udfordringerne.«

En tredjedel privat skov

Skovdyrkernes fem lokalforeninger Øerne, Nordøst, Vest, Midt og Syd har knap 5.000 medlemmer. Tilsammen driver de knap en tredjedel af det privatejede skovareal i Danmark.

Faktaboks

Skovdyrkerne

  • Skovdyrkerne 
  • Fem lokalforeninger: Øerne, Nordøst, Vest, Midt og Syd
  • Omsætning: 539 mio. kr.
  • Resultat før skat: 1,0 mio. kr.
  • Egenkapital: 47 mio. kr.
  • Ansatte, fuldtid: 105
  • Medlemmer 4.990
  • Tilknyttede ha: 84.000

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle