Fusk med pesticid-statistik og manipulation

DEBAT af Wisti Wistisen, formand for Dansk Brøndejerforening

En bombe sprang, da biolog Claus Hansen, der har været ansat i Miljøstyrelsen i 31 år, i oktober 2014 stod frem og afslørede fusk med pesticidundersøgelserne gennem mange år. Dansk Brøndejerforening erfarede noget lignende, da vi deltog i arbejdsgrupper i GEUS og Miljøstyrelsen i forbindelse med en pesticidundersøgelse af 628 mindre vandforsyningsanlæg i fire amter i 2001 – 2004.

Vi kunne konstatere, at GEUS sendte pressemeddelelser ud med et undersøgelsesresultat, som vi gjorde gældende ikke var repræsentativt i udvælgelsen, behæftet med prøveudtagningsfejl og slutteligt statistisk manipuleret, og som derved fik forurening af grundvand til at fremstå som et meget større problem, end der i virkeligheden var tale om.

Det var meget belejligt for kommunale myndigheder at kunne henvise til en sådan undersøgelse, hvilket da også flere kommuner gjorde. Kommunerne brugte og bruger stadig undersøgelsen ved henvisninger i deres vandforsyningsplaner og i skrivelser til private vandforsyningsejere i kampen for at få nedlagt så mange private vandforsyninger som muligt.

Der blev ikke alene manipuleret med undersøgelsesresultaterne. GEUS’ årsrapport ”Grundvandsovervågning 2002” havde et forsidebillede med en marksprøjte og en mand i beskyttelsesdragt, der sprøjter ud over en slyngende å og marker, hvor landskabet ligner Tjernobyl.

Årsrapporterne ligger på Naturstyrelsens hjemmeside, men rapporten fra 2002 er nu forsynet med en blank forside. Forsiden i 2002 var en grov manipulation af virkeligheden og vel et forsøg på fra embedsmænd at fremme egne holdninger ved at påvirke befolkningen i en bestemt retning. Manipulationshensigten bliver endnu tydeligere ved, at netop det forsidebillede er fjernet. Kan vi vente, at der fjernes forsider fra andre årsberetninger for at skjule denne bevidste handling?

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle