L&F og Seges med i stort klimaprojekt, der skal få flybrændstof ud af halmen - på sigt.

Selve processen, der skal omdanne halm til biokul og syngas, kaldes pyrolyse og er en velkendt proces.

Ved pyrolyse brændes halmen af uden tilførsel af ilt, men med tilførelse af brint, hvilket resulterer i, at halmen spaltes i to hovedkomponenter: biokul og syntesegas (syngas).

»Hvis man siger, at der er bundet ét kilo CO2 i det halm, man brænder af, kommer et halvt kilo ud som biokul, mens det andet halve kilo kommer ud som syngas«, forklarer opfinder Henrik Stiesdal om processen.

Overskudsvarmen fra processen vil yderligere kunne indgå i fjernvarmenettet.

Brintmøller

Brinten, der skal tilføres pyrolysen, skal komme fra havvindmøller, der udelukkende vil producere brint.

Ved præsentationen af SkyClean var repræsentanter fra Siemens tilstede, og de erklærede sig villige til at rejse møllerne. Idet brinten vil skulle transporteres i rør, og modsat el ikke lider tab under transport, vil møllerne kunne stå langt ude, mens rørene under jorden ikke vil genere nogen, lovede Siemens.

I jord og motor

Når de to produkter kommet ud af pyrolysen, vil biokullet kunne nedpløjes og derved tilføre jorden næring, mens CO2en bindes i hundreder af år i jorden. Syngassen vil skulle tilsættes additiver, da flybrændstof skal leve op til en række krav, og vil så kunne være jetbrændstof.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle