Gårdbiogas tjent hjem på cirka syv år

23 økologer fik lavet forretningsplaner om gårdbiogas sidste år, og økonomien er god.

Det kan stadig betale sig at lave gårdbiogasanlæg, selvom de gode tilskud fra Landdistriktsprogrammet i 2012 ikke længere er tilgængelige. Det viser 23 forretningsplaner, som Michael Tersbøl, rådgiver for ØkologiRådgivning Danmark, lavede i 2016.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for et gårdbiogasanlæg er cirka syv år i de udarbejdede forretningsplaner. Og hvis man kan levere gassen til naturgasnettet, er den kortere. Oven i det kommer en mulig gevinst i markbruget, fordi man får gjort gødningen mere plantetilgængelig. Den vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt, hvis man har 200 køer. Har man dybstrøelse, vil man få en betydeligt mere fleksibel gødning, så man kan ændre sædskiftet, og selv gylle bliver mere plantetilgængeligt, når man kører det gennem et biogasanlæg.

10 procent tilskud

Grunden til, at økonomien tegner så godt, er, at garantiprisen pr. kWh er højere end forventet tidligere. Da energiforliget blev til i 2012, blev det skrevet ind, at hvis naturgasprisen steg, skulle tilskuddet falde. Men naturgasprisen er faldet, så tilskuddet er steget. Lige nu er afregningsprisen 1,23 kr. pr. kWh for den strøm, biogasanlægget producerer.

Samtidig kan man få energisparetilskud fra energiselskaber, som betaler for de besparelser, som biogasanlægget skaber.

»For mindre anlæg vil det svare til 10 procent af investeringen, men hvis det er et større anlæg, der leverer til naturgasanlægget, løber det op i 30 procent af investeringen,« siger Michael Tersbøl.

Mindst 3.000 ton tørstof

For at komme i gang skal man typisk være en lille håndfuld landmænd, der slår sig sammen og råder over 3.000 ton tørstof årligt.

»Det er rigtig meget, hvis det er gylle. Men er det dybstrøelse, er energikoncentrationen højere, og så vil det være en større fordel,« siger han.

Kører man med dybstrøelse, skal man dog være opmærksom på at investere i et anlæg, der også egner sig til dybstrøelse. Mange af anlæggene på markedet er udviklet til at bruge gylle.

Usikkerheder

Budgetterne tegner, som det fremgår, godt. Men der er også en vis usikkerhed indbygget. En af dem er, at kWh-prisen kan falde. En anden usikkerhed er, at man skal evne at passe anlægget korrekt.

»Vindmøller og solceller passer næsten sig selv, og eneste usikkerhed er, om solen skinner, og det blæser, hvilket udligner sig over årene. Et biogasanlæg er en ny driftsgren, man skal mestre, og det skal passes hver dag,« påpeger Michael Tersbøl.

Faktaboks

Gårdbiogas

  • Man kan få rådgivning om gårdbiogas bl.a. hos ØkologiRådgivning Danmark eller Teknologisk institut samt private rådgivere.
  • ØkologiRådgivning Danmark lavede i 2016 forretningsplaner for 23 gårdbiogasanlæg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle