Gevinst i kernemajs kræver højt udbytte

Det er dyrere at dyrke og konservere kernemajs end vårbyg.

Kernemajs er i hastig fremmarch, og med de høje kornpriser ligner majs et stadig bedre alternativ til vårbyg i kraft af majsens høje udbyttepotentiale - og det ikke mindst på sandjord.

Men der kræves et højt udbytte i kernemajs for at få økonomisk gevinst ud af at skifte vårbyg ud med kernemajs, skriver specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Landscentret Planteproduktion, i fagmagasinet MARK nr. 3.

Det koster nemlig typisk 2.000 kr. mere pr. hektar at dyrke kernemajs end vårbyg - især i kraft af høje priser på majsudsæd, gødning og planteværn. De fleste vil vælge at crimpe majskernerne i silopose med tilsætning af syre frem for at tørre majsen, men crimpning er heller ikke gratis. Faktisk er prisen for crimpning, transport mv. cirka 32 øre pr. FEsv, viser beregningen.

En billigere løsning er dog lagring i gastæt silo med bundudtag, som i flere tilfælde bruges på store svinebedrifter i Tyskland.

Skal over 7.000 FEsv

Eksemplet kan være en svinebedrift som er nettokøber af korn, og med 100 hektar sandjord, hvor der som gennemsnit kan avles 40 hkg pr. hektar i vårbyg. Ejeren beslutter sig for at erstatte vårbyg med kernemajs på de 40 hektar og at fodre med crimpet kernemajs.

Med en købspris for foderhvede på 150 kr. pr. hkg vil landmanden tabe cirka 30.000 kroner om året, hvis udbyttet i kernemajs ligger på kun 7.000 FEsv pr. hektar, hvorimod han vil tjene cirka 100.000 kroner ekstra, hvis kernemajsen giver cirka 10.000 FEsv.

Gevinsten ved et højt udbytte i kernemajs går opad, hvis købsprisen på foderhvede stiger ud over de 150 kroner pr. hkg.

Der er udført relativt få forsøg med måling af udbytter i kernemajs, men i 2005-2007 er der på JB 1-jord i Sønderjylland høstet 71-107 hkg majs pr. hektar efter nedtørring til 15 procent vand, hvilket svarer til 9-13.000 FEsv pr. hektar. På JB 4 og 6 på Lolland og Langeland har udbytterne ligget på 12-15.000 FEsv.

Søren Kolind Hvid råder dog til, at man bruger de lokale udbytter i majshelsæd som et fingerpeg i retning af niveauet for kernemajs. Typisk kan man forvente et FEsv-udbytte i kernemajs på 80-90 procent af det udbytte, som majshelsæd giver i FEk

Læs mere

om dyrkning af kernemajs i magasinet MARK nr. 3/2008, der udkommer i denne uge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle