Gl. Kirstineberg sår om med vårraps

På Kirstineberg Driftsfællesskab på Falster er især vinterrapsen udvintret. Planen er at så vårraps i stedet for.

»Vårraps er ikke en afgrøde, jeg satser på. Det var derfor ikke planlagt, at jeg i 2010 fik en kontrakt for fremavl af Lyside vårraps. Afgrøden blev sået som følge af, at hveden på marken var udvintret,« fortæller Poul Nyvang, Kirstineberg Driftsfællesskab, Nykøbing Falster.

I år er det ikke hvede, men især vinterraps, der ikke har klaret vinteren. Det medfører overvejelser om såning af vårraps, især som følge af at der kan forventes en god pris på raps.

Vårbyg ville være et bedre alternativ, men mange steder kan det ikke lade sig gøre, hvis marken er blevet sprøjtet med Kerb.

Blomstrer senere

»Udbyttet af vårraps blev i 2010 på 2,5 ton pr. hektar, altså det halve af det, jeg kunne forvente i vinterraps på samme mark. Juni-tørken 2010 var en stor belastning for vårrapsen, der kun har et begrænset rodnet sammenlignet med vinterraps,« siger Poul Nyvang.

Han gør opmærksom på, at man skal være på pletten med hensyn til bekæmpelse af skadedyr.

»Vårraps blomstrer senere end vinterraps, så skadedyrene kan falde over vårrapsen, når vinterrapsen er afblomstret.

Poul Nyvang pløjede ikke, men harvede marken i god dybde før såning med en Horsch Pronto. Spiring og etablering gik udmærket, og marken blev sprøjtet en enkelt gang med Matrigon.

»Sammenlignet med vinterraps er det en ulempe, at høsten af vårraps sker på samme tid som kornafgrøderne,« siger Poul Nyvang.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle