Gode erfaringer med dyrkning af øko-solsikker fra det første dyrkningsår

Af Malene Theilgaard, Seges

I 2017 og 2018 afprøver Seges forskellige sorter af solsikker til dyrkning under danske forhold. Formålet er at afprøve forskellige sorter med fokus på tidlighed, olieindhold og sygdomsresistens. Solsikke kan være et alternativ til f.eks. vinterraps, fordi solsikke ikke har de samme problemer med sygdomme og skadedyr og er langt mindre gødningskrævende.

På trods af det regnfulde vejr og udfordringer ved høst er det lykkedes at etablere en fornuftig afgrøde og høste et fornuftigt udbytte.

Udbytter og kvalitet

Udbyttegennemsnittet for de enkelte sorter ligger mellem 23,3 til 27,4 hkg pr. ha uden signifikant forskel. Proteinindholdet er på 10,4 til 15,4 pct. af tørstof, og olieindholdet varierer fra 44,3 til 53,1 pct. af tørstof.

Den tidligste sort (ES Baltic) blomstrede ca. 14 dage før den senest blomstrende sort og var dertil den laveste sort med stort udbytte, højt protein- og olieindhold samt stor kurvediameter. Én sort (ES Columbella) klarede sig godt på tidlighed, udbytte og olieindhold, men havde store problemer med nedknækning.

Vejrlige udfordringer

Dyrkningssæsonen i 2017 har været præget af meget regn og få solskinstimer. Selv på de sydlige lokaliteter hvor forsøgene var placeret. Solsikkerne har klaret sig fint først på sæsonen og har haft en god kraftig vækst, men den våde sensommer har haft negativ indvirkning på høsten.

Gennem vækstsæsonen har der været intet eller meget lavt angreb af gråskimmel, meldug og knoldbægersvamp, men hen mod høst blev store dele af hovederne kraftigt angrebet af gråskimmel. For at undgå for store angreb blev solsikkerne høstet, før de var modne og med et højt vandindhold på mellem 29,1 og 54,7 pct. Da det ikke var muligt at høste solsikkerne med mejetærsker, blev de håndhøstet.

Solsikkerne er sået med et plantetal på syv til otte planter pr. kvm med en enkeltkornssåmaskine ved en jordtemperatur på 8-10 grader. Planterne spirede fint og havde en god og kraftig vækst indtil blomstring. Solsikkerne er sået med dobbeltrækkeafstand og renholdt manuelt og med radrensning. Planterne har generelt konkurreret fint mod ukrudt, specielt på 40 cm rækkeafstand, men også på 50 og 75 cm.

Alle resultater fra forsøgene kan ses i Oversigten over Landsforsøg 2017 og derudover præsenteres de på Plantekongres 2018 i session 23.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle