Godkendelse til areal og ikke årstæver

Træt af at tælle mink? Den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug kan give større fleksibilitet.

Gennem de sidste år har kommuner kontrolleret vilkår om produktionsomfanget på minkgårde ved at tælle minktæver.

Det har været en praktisk tilgang til at kontrollere, om der har været en sammenhæng mellem produktionstilladelse og den aktuelle produktion, men ikke nødvendigvis retvisende, da der er produktionsudsving i husdyrproduktionen.

Den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, der trådte i kraft 1. august 2017, kan give en større fleksibilitet i produktionen. Fremover får man ikke længere godkendelse til antallet af årstæver, men godkendelse til produktionsarealet. Det vil sige arealet af de burrum, man har på gården. Derved er det op til hver enkelt, hvordan man udnytter dit produktionsareal, og man kan frit købe/sælge f.eks. hvalpe, beholde eller pelse goldtæver/hanner osv., så længe man selvfølgelig opfylder velfærdskravene. Det skriver Gråkjær i en pressemeddelelse.

Forbudszone

Normen er 0,94 kvm pr. årstæve, hvilket betyder, at der er en forbudszone på 100 meter til nabo og 200 meter til større bebyggelse fra en minkgård på mindre end 9.400 kmv, og henholdsvis 200 og 300 m fra en minkgård på mere end 9.400 kvm, hvilket svarer til den tidligere forskel på under/over 10.000 årstæver.

Herudover gælder lugtgeneafstandene fortsat, og ved et produktionsareal på f.eks. 5.000 kvm er afstandene til nærmeste nabo ca. 255 meter, til samlet bebyggelse ca. 425 meter og til byzone ca. 530 meter, målt fra lugtcentrum.

Ved f.eks. 10.000 kvm er afstandene til nærmeste nabo ca. 375 meter, til samlet bebyggelse ca. 640 meter og til byzone ca. 795 meter. Altså er lugtgenerne nu beregnet ud fra produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Ammoniakfordampning

Ammoniakfordampningen beregnes også ud fra produktionsarealet, og det er fortsat sådan, at to ugentlige tømninger af gødningsrenderne og brede gødningsrender giver en lavere ammoniakfordampning. Mange minkgårde ligger nær naturarealer, og særligt ammoniakdepositionen til kategori 1 naturområder (særligt følsomme naturområder i Natura2000 områder) kan være en udfordring.

Ved et produktionsareal på f.eks. 5.000 kvm vil det være en fordel, at minkgården er placeret ca. 1 km fra disse specifikke naturområder og ved et produktionsareal på 10.000 kvm ca. 1,5 km fra disse naturområder.

Da de lokale forhold er afgørende for, hvilke muligheder den enkelte minkgård har for at komme over på den nye lov, er det vigtigt at undersøge det nærmere. Det gælder både, hvis man vil udvide, eller hvis man bibeholder den eksisterende produktion, men ændrer godkendelsen til produktionsareal frem for antal årstæver.

Faktaboks

  • Ved et produktionsareal på f.eks. 5.000 kvm vil det være en fordel, at minkgården er placeret ca. 1 km fra disse specifikke naturområder, og ved et produktionsareal på 10.000 kvm ca. 1,5 km fra disse naturområder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle