Godt nyt til roedyrkere: Priser stiger

Ingen kan leve med de nuværende roepriser. Heldigvis er der udsigt til bedring.

Ingen kan leve med den nuværende sukkerpris ret længe«. Sådan sagde formand Jørn Dalby ved Danske Sukkerroedyrkeres årsmøde forleden. Sukkerprisen ligger for tiden på 2.342 kr./ton, 671 kr. under EUs referencepris. En referencepris, som EU mener, at markedsprisen kun sjældent bør komme under.

»Tidligere tiders flødeskum er en saga blot ... Roerne er heldigvis fortsat konkurrencedygtige hos mange dyrkere, men det er lige til øllet«. Dog er Jørn Dalby ikke pessimistisk. For der var flere positive tegn, fortalte han.

Lav produktion lover godt

For det første meddelte formanden, at der mumles i hjørnerne om højere sukkerpriser. Samtidig kan man se, at spotpriserne på sukker allerede er stigende, ligesom tørken har taget toppen af produktionen, så lagrene af sukker i EU er tilbage på et normalt niveau.

»Den Internationale Sukkerorganisation fremlagde i november deres første prognose for 2019/20. De forventer en lille underskudsproduktion efter et par år med overskud«, konstaterede formanden.

Lovende takter fra økologien

i 2018 fortsatte dyrkningen af økologiske roer, efter man genoptog dyrkningen i 2017 efter 12 års pause. Og det glæder Jørn Dalby, at hans medlemmer også kan levere økologisk.

»Så håber vi, at forbrugerne er klar til at betale det, som det koster ekstra«, formanede han og påpegede, at roer er blandt de vanskeligste afgrøder at dyrke økologisk.

Herefter tog formand for fabriksudvalget, Troels Frandsen, ordet. Han glædede sig også over, at det er lykkedes at levere økologisk sukker. Selv om Nordic Sugar holder de konkrete udbyttetal tæt til kroppen, kunne Troels Frandsen fortælle, at 90 pct. af de økologiske dyrkere kunne levere et udbytte over 4 ton polsukker/ha mod kun 30 pct. i 2017.

»Højeste udbytte er på niveau med konventionelle dyrkere, dvs. over 9 ton sukker/ha« lød det stolt.

Og også dækningsbidraget, DB2, kan være med hos de økologiske roer.

»Ved et udbytte på 40 ton rene roer viser en konservativ kalkule et DB2 på 7.600kr/ha. Og det er efter indregning af håndlugning til 11.250 kr.«, sagde han.

Faktaboks

Danske Sukkerroedyrkere

  • Holdt generalforsamling i Sakskøbing mandag 4. marts.
  • Dækker over de 930 resterende sukkerroedyrkere, der til sammen dyrker ca. 34.000 ha med sukkerroer, til en samlet produktion på 2,5 mio. ton sukkerroer.
  • 250 dyrkere var tilmeldt generalforsamlingen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle