Kreditgivere og landmænd har set i øjnene, at der ikke kommer dispensation for 2013-krav.

Selvom en femtedel af de danske søer endnu ikke bor i stalde, der lever op til EU's 2013-krav, har langt de fleste svineproducenter i løbet af sommeren fået styr på, hvordan staldene skal laves om eller udvides i de kommende måneder.

Det vurderer Nicolai Nørgaard, direktør i Videncenter for Svineproduktion, VSP. »Det er min opfattelse, at der er godt gang i omlægningerne til løsgående, drægtige søer. Dels har bankerne hen over sommeren fået taget aktiv stilling i de fleste sager, hvor der var behov for en afklaring, dels har Miljøklagenævnet ydet en stor indsats, så der stort set ikke ligger flere uafklarede 2013-sager tilbage,« siger Nicolai Nørgaard.

'Vinkelsliber-metoden'

Finn Pedersen, formand for Østjysk Landboforening, har tidligere efterlyst en fristforlængelse for de svineproducenter, der ikke var 2013-klar.

I dag erkender han, at det løb er kørt - der kommer ikke nogen dispensation. Alligevel er han glad for, at han rejste debatten. Han mener, den har bidraget til at skabe en tiltrængt klarhed for både kreditgivere og svineproducenter. »Jeg er enig i, at der er kommet mere skred i tingene hen over sommeren. Vi har fået en afklaring, som til en vis grad har fået bankerne til at indse, at det giver god mening også for dem at lade landmændene udvide. Men der er også mange, som har fået at vide, de skal køre videre med det gamle inventar og bruge 'vinkelslibermetoden'. Det er ikke særlig optimalt,« siger Finn Pedersen. Han tilføjer, at han har kendskab til udestående 2013-sager i både kommuner og Natur- og Miljøklagenævnet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle