Græs er et klima- og miljøtiltag

Der kan høstet meget store udbytter i græsmarker, når man gøder tilstrækkeligt, men uden at der tabes store mængder næringsstoffer til miljøet. Aarhus Universitet fandt i et vandområde ved Limfjorden, at var der græs i hver fjerde mark, var miljømålene i vandplanerne løst. Samtidig vil det øge jordens indhold af kulstof, hvilket er en positiv klimaeffekt. Store udbytter er også et plus på den dagsorden.

Klimapartnerskabet anbefaler direkte at der dyrkes flere græsmarker med henblik på at producere protein til svin og fjerkræ.

Det er bl.a. græssets lange vækstsæson, der er med til at sikre høje udbytter og marker, der er i vækst en stor del af året sammenlignet med etårige afgrøder som korn og raps.

På miljøsiden tæller ud over den kvælstoftilbageholdende effekt, at der bruges meget lidt kemi til græsmarker, der ikke sprøjtes i samme grad mod svampe, insekter og sygdomme.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle