Endelig erkendte regeringen, at landbruget med alle de tilhørende aktiviteter har en væsentlig betydning for det danske samfund, og derfor har den været villig til at se på rammevilkår for landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark. Det er absolut positivt.

Man erkender også, at landbruget er væsentligt for livet i yderkantsområderne og medvirkende til at skabe et Danmark i balance med beskæftigelsen på bedrifterne, fødevareindustrien og følgeindustrien.

Jeg er bare forfærdelig ked af, at Socialdemokraterne og SF, i den alvorlige situation som det danske samfund og landbruget er i, bruger landbrugspakken til politiske spilfægterier og drillerier i stedet for at søge seriøs indflydelse. Den modsætning som de to partier sætter op mellem landbrug og miljø er helt forfejlet. Faktisk kan de to ting sagtens underbygge hinanden.

Tag for eksempel bioenergiområdet. Hvis man vil, kan man her virkeligt få gang i innovation og udvikling og dermed beskæftigelse ¿ og samtidig gavne klima og miljø. Hvis vi skynder os at komme på forkant, vil der også være store muligheder for vigtige eksportmuligheder på teknik og knowhow, ligesom det skete på vindmølleområdet. Det kunne måske endda blive en slags erstatning for det svindende olieeventyr.

Men skal der ske noget på området, er det tvingende nødvendigt, at der bliver afregningspriser der gør det rentabelt at producere bioenergi. I modsat fald vil det kun blive ved snakken. Bioenergi er ikke blot biogas men rigtig mange forskellige ting. Pil kan være en vigtig afgrøde til flis, men måske også til flydende brændstof til biler og maskiner. Naturligvis kan man ikke plante pil overalt, og specielt i ådale kunne man visse steder støde på modstand. Heldigvis findes der flere rigtig spændende højtydende græsser. Her mangler der dog stadig lidt forskning og forsøg.

Netop i disse tider kan man se, hvor vigtigt det er med mange stabile familielandbrug til at holde hjulene i gang i landdistrikterne. Derfor undrer det mig meget, at man ikke i de papirer, der indtil nu foreligger, kan se noget om forbedrede rammebetingelser for de mindre og mellemstore landbrug. Her er det meget vigtigt med nogle bagatelgrænser og forenklinger, så man kan slippe af med noget af al det fordyrende bureaukrati. Mange ting kan sagtens målrettes denne gruppe uden at forringe miljøet.

Det er ikke blot et spørgsmål, om flere eller færre landmænd overlever. Det er også et spørgsmål, om man vil bevare nogle levende landdistrikter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle