Grønne krav fra 2015 kan give kæmpe smæk

Manglende overholdelse af EU-reformens nye, grønne krav kan koste landmænd op til 30 pct. af landbrugsstøtten og gradvist endnu mere.

Danske landmænd risikerer at slå sig ganske alvorligt på de nye grønne krav, som de skal opfylde fra næste år.

De risikerer store, økonomiske øretæver i form af træk i støtten og sanktioner, hvis de ikke opfylder de nye krav, bl.a. om at udlægge 5 pct. af omdriftsarealet som miljøfokusareal 2015. Disse krav er en betingelse for at få udbetalt 30 pct. af landbrugsstøtten.

»Reglerne om krydsoverensstemmelse kan blive det rene vand ved siden af det, vi kommer til at opleve her,« siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Støttetab og udelukkelse

Af den nye vejledning om arealstøtte i 2015 fremgår det nemlig af det komplicerede regelsæt, at de landmænd, der ikke efterlever de grønne krav, risikerer bortfald af op til hele den grønne betaling, og senere også sanktioner og udelukkelse fra ordningen.

»Vær 100 pct. sikker«

I NaturErhvervstyrelsen bekræfter Lotte Dige Toft, chef i Center for Arealtilskud, at EU-Kommissionen har lagt op til et strengt regime på området.

»Hvis man synes, at et støttetræk på tre procent efter reglerne om krydsoverensstemmelse er meget, skal man gøre sig klart, at manglende overholdelse af de grønne krav kan betyde, at du mister 10 pct. af den grønne støtte selv ved en mindre arealafvigelse,« siger hun.

Lotte Dige Toft opfordrer derfor landmænd, der planlægger at anmelde 5 pct. af deres omdriftsareal som miljøfokusområde på basis af efterafgrøder til næste år, til »ikke at gå til grænsen«.

»I et normal-år er der 10 pct. af efterafgrøderne, som ikke spirer. Så hvis man lægger alle fem pct. miljøfokusarealer an på efterafgrøder, vil det være en god idé at skyde højt for at være sikker på at have nok. Man skal virkelig være 100 pct. sikker på, at den er hjemme, ellers risikerer man en hård sanktion,« siger hun.

»Lig på bordet«

I Landbrug & Fødevarer forudser Niels Lindberg Madsen, at de skrappe grønne regler vil få så voldsomme konsekvenser for landmænd i hele EU, at reglerne vil blive ændret inden for en kort årrække.

Men her og nu er sagen afgjort og fastlåst, beklager han.

»Det er behandlet i både parlament og ministerråd, men er vedtaget på trods af alle vore advarsler. Så der skal nok »lig på bordet« først.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle