Grønt EU-forslag er ødelæggende

Dansk landbrugs konkurrenceevne sættes skakmat, hvis fødevareminister Mette Gjerskov får opbakning til grønningsforslag, mener Henrik Frandsen.

Landbrug & Fødevarer er indædt modstander af fødevareminister Mette Gjerskovs tanker om at gøre det muligt for EU-lande at opfylde EU-Kommissionens krav om en grønnere landbrugspolitik ved f.eks. at overføre 10 pct. af den direkte landbrugsstøtte til søjle to med landdistriktsmidlerne - uden national medfinansiering.

»Forslaget er ødelæggende for dansk landbrug. Det vil sætte os fuldstændig skakmat mht. konkurrenceevne,« siger viceformand Henrik Frandsen.

Ifølge Landbrug & Fødevarer kan forslaget bringe dansk landbrugs samlede tab på reformen af landbrugspolitikken, CAP 2013, op på i alt 1,1 mia. kr. om året: 680 mio. kr. på overførelsen til søjle 2 og yderligere 420 mio. kr. ved den udligning mellem EU-landene, som EU-kommissionen har lagt op til.

Desuden tror Landbrug & Fødevarer, at Danmark i givet fald blive nærmest alene om at gennemføre forslaget, der ligger langt fra f.eks. tysk og fransk tankegang.

»Vi håber inderligt, det forslag vil lide en krank skæbne. For os er det helt afgørende, at det sker på et ensartet niveau over alt i EU, når man gør EU's landbrugspolitik grønnere,« siger Henrik Frandsen.

Også fordele for landbruget

I Fødevareministeriet understreger specialkonsulent Peter Anthonisen, at forslaget også rummer fordele for dansk landbrug:

»Landbruget ser kun på ulemperne ved forslaget, men gevinsten for landbruget ved en sådan ordning vil jo være, at i og med man overfører en vis procentdel af støtten til søjle to til en ekstra indsats for klima og miljø, vil danske landmænd til gengæld være grønne pr. definition og fri for at afholde udgifter til at opfylde kravet om 'greening'.«

Han understreger, at der kun er tale om ét af mange indspil i debatten. Det er udarbejdet af en gruppe EU-lande under navnet Stockholmgruppen. Danmark er som formandsland ikke medunderskriver på forslaget men har deltaget i gruppens drøftelser. Fødevareminister Mette Gjerskov har dog ikke lagt skjul på, at hun er tilhænger af idéen.

Emnet 'grønning' af landbrugspolitikken var på dagsordenen på et ministerrådsmøde i denne uge. Men debatten trak ifølge de første referater i mange forskellige retninger, så intet er afgjort.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle