Guldsjakalen truer vores natur

Af Erik Poulsen, Kandidat til Europa-Parlamentet, Venstre

Ulven er ikke det eneste rovdyr, vi døjer med i det danske landskab. Den lille fætter – guldsjakalen - har i de seneste par år også angrebet og dræbt får i både Vest- og Sønderjylland. Senest blandt naturplejefår på Harboøre Tange, der er et vigtigt yngleområde for truede engfugle.

Spildt indsats

Med millionstøtte fra EU har Naturstyrelsen her gennem flere år forsøgt at forbedre levevilkårene for engfuglene, bl.a. ved afgræsning med får.

Den indsats er spildt, hvis fårene fortrænges af guldsjakalen, som i lighed med ulven har spredt sig som en steppebrand over hele Europa. I flere østeuropæiske lande er guldsjakalen på vej til at blive mere udbredt end ræven, og hvis den fortsat får frit spil her i landet, vil vi i løbet af få år stå med et problem i vores natur, der er langt mere alvorligt end for eksempel mårhunden.

Regulere rovdyr

Der er derfor brug for, at vi både i Danmark og EU forholder os mere aktivt til guldsjakalen. En forvaltningsplan bør indeholde muligheder for erstatning til husdyrholdere og en mere fleksibel adgang til regulering af rovdyr, der angriber husdyr, gerne i form af en egentlig jagttid på guldsjakalen, der ikke er en truet bestand.

Ved samme lejlighed kan vi både her i landet og i EU udarbejde en lignende og mere tidssvarende plan for forvaltningen af ulven.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle