Gylle til majs kan med fordel først udbringes i juni

Ved at flytte noget af kvælstoffet fra før såning til vækstperioden kan man mindske risikoen for tab af kvælstof ved udvaskning på grovsandet jord.

Da majs først begynder at optage kvælstof i begyndelsen af juni, kan man med fordel vente med at udbringe dele af eller hele mængden af gylle til vækstperioden, mener landskonsulent Martin Mikkelsen, VFL, Planteproduktion.

En anden fordel ved senere udbringning er at mindske risikoen for kvælstoftab. Det er dog kun relevant på grovsandede jorder, præciserer Martin Mikkelsen.

Gyllen kan enten nedfældes mellem rækkerne eller udbringes med slanger. For at sikre en god effekt af slangeudlagt gylle skal den forsures, eller der skal radrenses enten lige før eller lige efter udbringning.

Kør ikke i rækkerne

Nedfældning af mellem rækkerne giver en sikker effekt af gyllen, mener Martin Mikkelsen.

Han anbefaler, at gyllen nedfældes i otte-ti cm’s dybde, og at tænderne på gyllenedfælderen er monteret med en indbyrdes afstand på 20 cm.

Hvis gyllen udlægges med slanger, bør der afsættes kørespor til gyllevognen allerede ved såning.

Udbringning med slanger i varmt vejr og på dage med megen vind har dog den ulempe, at det vil resultere i et stort tab fra ammoniakfordampning. Dette undgås ved forsuring.

Ud over gylle kan handelsgødning også udbringes i begyndelsen af juni. Hvordan og hvor meget kan du læse mere om i LandbrugsAvisen i næste uge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle