Gyllepumpen kan blive lovlig for 1.100 kr.

En timer kan automatisk slå strømmen til gyllepumpen fra efter 10 minutter driftstid. Det forebygger udslip.

Fra 15. september skal alle pumper til gyllebeholdere opfylde en række nye krav der skal forhindre, at gylle utilsigtet kan pumpes ud i miljøet. En række sager har på det seneste vist, at uheld på forskellig vis kan opstå. Hos LJM Agro har salgschef Mogens Madsen læst den nye bekendtgørelse og er klar med en løsning på, hvordan LJM vil opfylde de nye krav.

"Vi har i flere år opbygget vores elskabe i henhold til EMC-direktivet. Derfor kan vi let montere vores nye timer i elskabet," forklarer han.

Timeren er en lille grå boks, lidt større end en pakke cigaretter. Når den er monteret i styreskabet, vil den automatisk slå strømmen til pumpen fra efter 10 minutters driftstid.

På en lille justerskrue på timerens forside kan man dog ændre den forudindstillede driftstid.

"Man kan ændre indstillingen på timeren, så den stopper efter et valgfrit antal minutter mellem ét og op til 20 minutter," fortæller salgschefen og viser den lille skrue på timerens forside, der bruges når fabriksindstillingen skal ændres.

Timeren til LJM¿s styreskabe koster omkring 1.100 kr. og kan let monteres i LJM-styreskabet.

Nu med hængelås

Vil man helt sætte timeren ud af funktion, for eksempel i forbindelse med bagskyl, omrøring eller pumpning mellem to tanke, skal timeren løftes ud af holderen og en lille knap på bagsiden trykkes ud.

Mogens Madsen opfordrer dog landmændene til at fastholde timer-funktionen, så man ikke utilsigtet glemmer at slå den til igen. Alternativet er, som bekendtgørelsen nævner, at pumpningen overvåges manuelt.

Et andet krav i bekendtgørelsen siger, at pumpens startknap (drejeafbryder) skal være forsynet med hængelås, eller at hele elskabet sidder i et aflåst rum. Derved undgås at andre end personalet kan betjene pumpen, eller at den startes ved et uheld.

"Fremover leverer vi elskabene med hængelås," oplyser Mogens Madsen.

Drejelig pumpe

Bekendtgørelsen kræver ligeledes, at pumperøret drejes ind over gylletanken, når det ikke er i brug. Mogens Madsen mener, det er problematisk i forhold til de mange der har teltoverdækning på deres gyllebeholder. Her er der ikke nødvendigvis et hul teltet, der hvor pumperøret stopper, når det svinges ind over teltdugen. Ved disse anlæg skal pumperøret forsynes med en afspærringsventil til pumperøret.

De fleste dykkede pumper er monteret på et drejeligt beslag, så pumperøret let kan drejes ind over tanken og låses i denne stilling, når det ikke er i brug.

For ældre, langakslede pumper kan dette krav give problemer, fordi røret på disse pumper ikke umiddelbart kan drejes ind over tanken. Her er der behov for andre ændringer i konstruktionen, for eksempel en afspærringsventil til pumperøret.

mot@landbrugsavisen.dk

33 39 47 51

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle