Høje mælkepriser og stigende produktion verden over

Efter at verdensmarkedspriserne for mælkeprodukter steg pænt først på året, oplevede de et fald i marts og april. Den situation er nu afløst af mere stabile priser i de seneste uger, og markedsforholdene signalerer, at dette - fortsat høje - niveau kan fastholdes i den nærmeste fremtid. Grafen viser den indekserede prisudvikling for mælkeprodukter på verdensmarkedet.

New Zealand

Den tørke, der ramte den newzealandske produktion sidste år, er blevet afløst af rigeligt med nedbør. Det har medført en fordobling af den ekstensive og dermed stærk vejrafhængige produktion på Nordøen. Den kinesiske efterspørgsel har opslugt den stigende produktion fra blandt andet New Zealand og Australien, og det forventes, at den udvikling vil fortsætte. Ved den seneste auktion på Fonterrabørsen lå mælkeprisen små seks pct. højere end ved årsskiftet.

USA

I USA er produktionen ligeledes stigende, og med en stigning på 2,4 pct. i forhold til sidste år var produktionen på det højeste niveau nogensinde for marts. Udviklingen skyldes både et øget antal malkekøer og forbedret ydelse. Samtidig er de amerikanske mælkeproducenter i gang med en kraftig foryngelse af produktionsapparatet. Rentabiliteten i den amerikanske produktion er under pres, og det er især de stigende foderomkostninger, der er årsag. Tørken i de sydlige præriestater og oversvømmelserne ved Mississippifloden er med til at øge priserne på blandt andet majs og hø.

Europa

I Europa får mælkeproducenterne også en høj pris for mælken i forhold til sidste år. De høje foderpriser og tørkeproblemer i Frankrig og andre af de vestlige og centraleuropæiske lande holder dog væksten i produktionen på et lavt niveau. Eksporten fra EU-landene er stigende, men den lave dollarkurs reducerer værdien. Den samlede EU-produktion forventes at ligge væsentligt under mælkekvoten, mens Danmark overskred vores kvote med 1,2 pct. i det netop afsluttede kvoteår.

I 2011 forventer det italienske konsulentfirma, CLAL, at EU's mælkeproduktion vil stige med to mio. ton til 139 mio. ton, og at eksporten vil stige med 1,2 mio. ton til 15,5 mio. ton.

Arlas udmelding om en stigning i mælkeprisen på fem øre i juni betyder, at mælkeprisen for første halvår 2011 ender på 2,60 kr., hvilket er marginalt højere end forudsat i Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrugs seneste prognose fra marts. Til sammenligning var mælkeprisen i første halvår 2010 på 2,23 kr. pr. kg.

Anstrengt økonomi

På trods af relativt høje mælkepriser er producentøkonomien fortsat anstrengt, især som følge af høje finansieringsomkostninger og foderpriser. Videncentret for Landbrugs opgørelse af 2010-regnskaberne viser, at det går nogenlunde som forventet i Landbrug & Fødevarers og Videncentret for Landbrugs prognose fra marts 2011. Heltidsbedrifterne har således i gennemsnit udsigt til et underskud på ca. 150.000 kr. i 2010. Finansielle aktiver gav i gennemsnit et tab på ca. 200.000 kr. Det er en medvirkende årsag til, at spredningen i bedrifters resultat er stor.

Den seneste prognose fra marts forudser en forbedring i driftsresultatet på ca. 300.000 kr. for bedrifter med 80-160 køer, og på knap en mio. kr. på bedrifter med 240-320 køer. Prognosen bygger på en mælkepris på 2,67 kr. kg, hvilket forudsætter, at prisniveauet fra medio juni vil kunne fastholdes resten af 2011. En ny prognose for 2011-resultaterne bliver offentliggjort primo juli.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle