Højere udbyttenorm for hvede

I den aktuelle vejledning til gødningsreglene er udbyttenormerne for hvede på både lerblandet sandjord og på lerjord hævet med syv hkg pr. hektar, og på de samme jordtyper er kvælstofnormen samtidig hævet med to kg N pr. hektar.

"Ændringerne betyder, at nogle landmænd får sværere ved at anvende egen udbyttedokumentation til forhøjet norm, fordi den norm, som de skal sammenligne med, er højere," siger chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret Planteproduktion.

Der er ændret lidt i udbyttenormerne for en række afgrøder og tilsvarende justeret i kvælstofnormerne. Men eftersom den nationale kvælstofkvote ligger fast, er alle forhøjelser modsvaret af tilsvarende nedsættelser.

"Vi vil i den kommende normindstilling se efter, om de nye udbyttenormer har ført til uhensigtsmæssigheder, og om de er korrekt justeret i forhold til udbytterne ifølge Danmarks Statistik," siger Leif Knudsen.

lbs

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle