Højtrykskøling holder på støvet

Effekten på grisene må tiden vise, men effekten på klimaet i stalden var mærkbar, allerede dagen efter der blev installeret højtrykskøling på Vamdrupgaard.

Selvfølgelig er det først og fremmest for grisenes skyld, man installerer anlæg til højtrykskøling i stalden. Men det gør jo heller ikke noget, personalet også har glæde af det.

Og det har de på Vamdrupgaard, hvor forstøvning af vand under højt tryk bidrager til at bedre klimaet i farestalden og løbeafdelingen.

Ikke mindst Christian Schultz, der er fodermester og har det daglige ansvar i staldene, fremhæver, at højtrykskølingen også har en betydelig støvdæmpende effekt.

"Det er næsten det bedste ved det. Tidligere stod støvet op, hver gang vi åbnede en låge, og når jeg kørte hjem efter arbejde, var næsen helt tillukket af støv. Det er ikke tilfældet længere. Klimaet i stalden er blevet meget bedre, og det kunne mærkes allerede dagen efter, at højtrykskølingen var installeret," siger han.

Det er også påvist, at højtrykskølingen kan reducere ammoniakfordampning og lugt fra stalden.

"Men for os har det vigtige været køling i stalden og støvdæmpning," siger gårdejer Niels Pagh Hansen.

Bedre iblødsætning

Dertil kommer iblødsætning, når der skal vaskes. Det sker med de samme dyser, som anvendes til højtrykskølingen, og da vandet forstøves ud i rummet, får man en bedre iblødsætning end ved brug af et almindeligt overbrusningsanlæg, fordi vandet netop på grund af forstøvningen sætter sig alle steder og ikke kun på overflader, fremhæver Christian Schultz.

Højtrykskølingen er alene installeret i drægtighedsstalden og løbeafdelingen.

"Men højdrægtige søer kunne måske også have behov for køling, og det kunne da være ønskværdigt at have det over det hele," mener Niels Pagh Hansen.

Det har han foreløbig valgt ikke at investere i. Men investeringen vil ikke være helt uoverkommelig, påpeger direktør Thomas Klausen, TK Stål & Montage, der har monteret anlægget.

"Pumpen kan sagtens drive køling af flere stalde, end tilfældet er her. Den skal blot geares om," siger han.

Fin forstøvning

Højtrykskølingen på Vamdrupgaard er et AirCooling-anlæg, hvor vandet presses gennem dyserne med et tryk på op til 70 bar. Det giver en fin forstøvning, og denne mikroforstøvning og dernæst fordampning bruger energi, der tages fra den omkringliggende luft, som derved øjeblikkeligt nedkøles tre til ti grader. Den største effekt kommer på meget varme dage, for jo mere tør luften er, jo mere fugt kan den optage fra anlægget. Er det for eksempel 30 grader varmt, kan luftfugtigheden nemt komme ned på 40 procent, og det giver mulighed for en køling på cirka 10 grader.

Styringssystemet, SafeCool, kan køre fuldautomatisk i sektionsopdelte stalde eller områder. Det vil sige, at et pumpeanlæg kan køle eller befugte flere stalde eller sektioner, hvor man ønsker forskellig temperatur eller effekt.

"Det er nemlig meget afgørende, at forstøvningen og kølingen indstilles, så der lige netop ikke bliver vådt i stalden," understreger Niels Pagh Hansen

Grisene må ikke blive våde, og da anlægget skulle kalibreres, kravlede Christian Schultz ind i stierne og sad ned ved siden af smågrisehulen for at mærke, om han blev decideret våd af det.

Netop for at undgå at der bliver vådt, har man valgt at lade anlægget styre af luftfugtigheden frem for af temperaturen. Det fungerer således, at når luftfugtigheden er 75 procent, kører anlægget kun for at vedligeholde den, mens det kører maksimalt ved en luftfugtighed på 60 procent eller derunder.

Også om vinteren

Forstøvningen foregår i otte sekunder ad gangen. Der er monteret cirka 120 dyser i alt, og vandforbruget er cirka 0,45 liter pr. dyse pr. time, men kan komme op på en liter, når det er varmt.

Anlægget kører uafhængigt af den eksisterende ventilation, og dermed også om vinteren.

"Men det er også lige så nødvendigt at anvende det om vinteren som om sommeren," siger Niels Pagh Hansen.

Netop om vinteren reduceres fugtindholdet i luften væsentligt, når luften trækkes ind i en opvarmet bygning.

Vandet forstøves som sagt ved et tryk på 70 bar, men det betyder ikke, at der står 70 bar i rørene konstant. Der er monteret en bleed off-ventil, der sænker trykket til 20 bar, når anlægget ikke kører. Hvis der var et tryk på 70 bar hele tiden, ville ventilerne stå og dryppe.

Besætningen på Vamdrupgaard tæller 520 søer og en produktion af 14.700 smågrise. Højtrykskølingen blev installeret for tre måneder siden, og det er først nu, når det bliver varmt, at det skal vise sig, om det har en effekt på søerne.

"I bedste fald skulle det kunne måles på produktiviteten, i hvert fald over et par somre," mener Niels Pagh Hansen.

Men klimaforbedringen i staldene har de allerede glæde af.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle