Høsten faldet fem mia. kr.

Høsten af korn og raps er 12,8 mia. kr. På grund af faldende priser er den fem mia. kr. mindre værd end på samme tidspunkt sidste år.

Kornhøsten tegner pænt, men planteavlerne kommer ikke til at gå med armene langt op over hovedet hen til banken. Kornprisen er nemlig faldet gevaldigt det seneste år, og værdien af korn- og rapshøsten er godt fem mia. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Hvis man solgte den samlede høst af korn og raps i mandags, var værdien 12,8 mia. kr. Den værdi er baseret på den opnåelige landmandspris ab gård læsset på bil ifølge www.kornbasen.dk. Et tilsvarende regnestykke med sidste års høst viser, at 2. september 2012 var den samlede høst 18,0 mia. kr. værd.

Pris og areal mindre

Det er først og fremmest prisen, der er skyld i den lavere værdi. Rapsen er cirka 100 kr. mindre værd pr. hkg i år i forhold til sidste år, men det opvejes af, at arealet er 48.000 hektar større, og værdien er 1,8 mia. kr. både i år og sidste år. Kornprisen er faldet med 40-50 kr. pr. hkg, og dermed bliver kornhøstens værdi langt mindre end sidste år. Da arealet samtidig er mindre, fordi en del er blevet til raps og frøgræs og randzoner har slugt 38.000 hektar, bliver kornhøstens værdi alt i alt fem mia. kr. mindre end sidste år på trods af, at hektarudbytterne er pæne i år, især i vårbyg. De 38.000 hektar randzoner svarer i år alene til, at kornhøsten er 270 mio. kr. mindre værd end sidste år, hvis der havde været dyrket vårbyg i det hele.

Heldigvis har nogle landmænd solgt korn på kontrakt, der giver en højere pris end den helt aktuelle, men det er ikke muligt at beregne værdien af dette.

Dårligst siden 2009

Den aktuelle landmandspris på korn er på linje med prisen på samme tidspunkt i 2010 med en lille pil nedad. Da steg prisen hen over efteråret. Men det er den dårligste pris siden 2009, hvor kornprisen i september lå helt nede på cirka 75 kr. pr. hkg og rapsprisen på 185 kr. pr. hkg. Det var trods alt cirka 50 kr. mindre pr. hkg korn end i dag og 90 kr. mindre pr. hkg raps. Værdien af korn- og rapshøsten 2. september 2009 var da også kun 7,6 mia. kr.

Når værdien ikke var endnu mindre, skyldes det, at der i 2009 var en rekordstor kornhøst på 10,1 mio. ton korn. I år er den samlede kornhøst 8,9 mio. ton, viser LandbrugsAvisens høstbarometer, og sidste år var den 9,4 mio. ton ifølge Danmarks Statistik.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle