Høsten udfordrer vores moderne familier

Perioder med lange arbejdsdage stiller særlige krav.

Jeg har børnene i denne uge, så desværre kan jeg ikke høste!«

Sætningen bliver mere og mere almindelig på danske landbrug. Moderne familier - også dem, der har arbejde i landbruget - bliver skilt med de problemer og forpligtelser, det medfører.

»Og det giver landbruget en udfordring,« påpeger Johannes Nielsen, planteavler med 600 hektar og slagtesvineproducent i nærheden af Harlev ved Aarhus.

»Jeg har svært ved at se, hvad løsningen på problemet kunne være. For i perioder er der jo mange arbejdstimer, når man arbejder i landbruget. og det kan en ægtefælle have svært ved at forstå, måske især hvis ægtefællen ikke har en opvæksts forståelse for disse vilkår« siger han.

»Jeg har oplevet pressede situationer, hvor man godt kan mærke at baglandet ikke har forståelse for, at nu skal der pludselig høstes. Børn kommer så med i mejetærskeren, hvor de passes og kan falde i søvn. Det kan virke lidt barskt« siger Johannes Nielsen.

Han understreger, at fortællingen ikke er en beklagelse, men der tegnes et rigelig positivt billede af høstlivet. Opgaven med at få familielivet til at fungere sammen nye familiemønstre bliver mere og mere udfordrende for erhvervet.

»Vi oplever selvfølgelig også problemet, men har klaret os,« understreger han.

Maskinstation - nej tak

At overlade markarbejdet og høsten til en maskinstation ligger ikke til Johannes Nielsens temperament.

»De har formentlig samme udfordring med medarbejderes koner/ kærester og har svært ved at følge børnene til fodbold.«

»Når høsten starter, er ferietiden ovre, men så kommer alle forældremøderne, og her bør landmanden jo også kunne deltage. Hvad der skal til for at også landmandens ansatte kan følge sine børn til fodbold om sommeren og tage på ferie, har Johannes Nielsen ikke noget konkret bud på.

»Men det er klart, at de, der er gift med piger, der kommer fra landbruget, lettere oplever forståelse for deres arbejdsvilkår,« konstaterer han.

Udlejning giver arbejde

Ved at brede sin virksomhed ud til at omfatte byggeri, istandsættelse og udlejning af omkring 50 boliger, har Johannes Nielsen prøvet at tilpasse sig det nye familiemønster, så der altid er seks - syv medarbejdere, der kan flyttes rundt på. To polske bygningsarbejdere, kan også hjælpe til i høsten.

»De kan godt køre fra med kornvogne. Men i dag sætter man sig jo ikke bare op på en mejetærsker og kører. Man skal jo kunne de ting,« påpeger han.

Udfordringerne gælder mange landbrug, understreger Johannes Nielsen.

»Vi har netop ansat en ny elev. Der hvor han kommer fra, havde førstemanden netop sagt sit arbejde op efter 20 år fordi han ikke kunne få det til at spille sammen med familielivet.«

Faktaboks

Når børnene har brug for far

  • Masser af danske familier er skilt.
  • Det gælder også ansatte i landbruget.
  • De lange arbejdstider i perioder fører til skilsmisser, og når et par er skilt, giver det problemer i de perioder, hvor far skal passe børnene - og samtidig arbejde meget.
  • Problematikken gælder også for landmænd og giver problemer i forbindelse med generations-skifte.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle