HaGe vil lære af de dygtigste kunder

Tidligere koncernchef Asbjørn Børsting arbejder på at opbygge et netværk af tyske landmænd til inspiration for det DLG-ejede selskab.

»Medspil og modspil fra de aktive i landbruget betyder meget for en grovvarekoncern. Udviklingen går ufattelig hurtigt, og det er guld værd at vide, hvad der rører sig hos nogle af de mest innovative på de forskellige områder i landbruget.«

Netop en tættere kontakt med kunderne er ifølge Asbjørn Børsting formålet med, at den tidligere koncernchef i DLG nu tilbringer megen tid i Tyskland - og ikke mindst i selskab med tyske landmænd.

Han er i færd med at opbygge et landsdækkende netværk, som kan oplyse og inspirere HaGe-koncernen til at være bedst muligt i tråd med de ønsker og behov, som kunderne har og vil få i fremtiden.

60 landmænd deltager

»Vi er inspireret af Danmark, hvor vi har landmændene tæt på som ejere af andelsselskaberne, men vi forsøger at gøre det på grundlag af en tysk model, et såkaldt Beirat - som landmændene kender,« siger Asbjørn Børsting.

»Det nævnte Beirat har udgjort en slags repræsentantskab for HaGe, men det har været temmelig passivt. Det vil vi gerne ændre på.«

Det nye Beirat består af 60 landmænd, som er udvalgt i hele landet ud fra seks valgte sektorer, nemlig korn/raps, planteavl (såsæd, gødning, planteværn), svinefoder, kvægfoder, fjerkræfoder samt energi, herunder majs. Forsamlingen samles en enkelt gang om året, mens sektorgrupperne træder sammen to gange for at drøfte udvalgte temaer af interesse for gruppen.

Sparring og dialog

»Det handler om at få sparring og dialog med de aktive i sektoren - i stil med de produktstatusgrupper, vi bruger i DLG,« siger Asbjørn Børsting, der sammen med formænd for de seks grupper udgør et udvalg, som med jævne mellemrum træder sammen med HaGe’s direktion.

For at øge udbyttet af sektorgrupperne deltager et bestyrelsesmedlem fra DLG eller Läntmannen i alle møder i hver af grupperne.

»Tænkningen er, at man lærer meget af diskussion med dygtige landmænd,« siger Asbjørn Børsting.

»Vi søger naturligvis også at gøre medlemmerne til gode ambassadører for HaGe. Ofte kan det være en fordel, at landmænd spiller med, når vigtige beslutninger eller ændringer skal forklares over for kunderne.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle