Fjernelse af halm fra jorden reducerer lagringen af kulstof i jorden - og dermed udledes 0.655 kg CO2/ hektar jord. Tabet af kulstof kan kompenseres ved dyrkning af efterafgrøder, der skaber kulstoflagring i jorden svarende til 0,7 ton CO2 pr. hektar. Kravet om efterafgrøder vil altså stige, idet det anses som muligt at dyrke efterafgrøder på 400.000 hektar - lidt mere end det areal, der bruges til halm til energi.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle