Hamp - en flot og fantastisk afgrøde for den nørdede økolog

Sommersåning og sen høst: Hampen vokser med lynets hast og er velegnet for økologer, men der er farefulde fælder, siger driftsleder Hans Fynbo, Stenalt Gods.

Hamp-planten er med sin garderhøjde og de karakteristiske fligede blade en både flot og spændende afgrøde, som på mange måder er velegnet i et økologisk sædskifte. Det mener Hans Fynbo, driftsleder på Stenalt Gods på Norddjursland. Efter tre år som hampedyrker for Møllerup Gods er han fortsat betaget af den imponerende afgrøde med de talrige anvendelsesmuligheder.

»Økonomisk er den måske ikke bedre end korn, men den kan en masse andre ting. Det er en spændende afgrøde at have med at gøre«.

Sås ud 20. maj

Den erfarne driftsleder har derfor for fjerde år i træk tegnet kontrakt med Møllerup Gods: 30 hektar på Stenalt Gods og yderligere 70 hektar på den anden gård, Hans Fynbo er driftsleder på. Det gør ham til Møllerups største kontraktavler.

En af de erfaringer, Hans Fynbo har gjort sig i de første år, er, at hampen er særdeles velegnet til udlæg af rajgræs og kløver, som nyder godt af, at hampen visner ned ud på sommeren. En afgørende fordel er desuden den sene udsåning, i år 20. maj, hvor det ikke karambolerer med det øvrige markarbejde.

»Det er ret fantastisk at have 100 hektar, som vi kan skubbe foran os«.

Det giver også god tid til at få has på rodukrudt som tidsler, kvik og følfod med harven eller bare udtørring.

»Vi kan faktisk få sådan en mark gjort helt ren i løbet af foråret. Jeg planter typisk min hamp dér, hvor jeg har en mark, der trænger til at blive gjort ren for rod-ukrudt«.

Let og fugtig jord

Den sene såning skal ske i let og fugtig, lun jord, ikke under 10 grader, så hampefrøene kan komme godt fra start med hurtig spiring og vækst.

Jorden skal være nypløjet, for hampen er meget tørkefølsom. Frøene sås øverligt i 1-2 cm’s dybde.

»Vi skal passe rigtig godt på fugten, for når vi først sår 20. maj, er der stor udtørring af jorden. Vi pløjer nærmest lige foran såmaskinen«.

Går det, som det skal, kommer der hurtigt gang i hampen, der med sin eksplosive vækst snart dækker af for ukrudtet. Det giver en klimavenlig afgrøde, som kræver meget lidt roderi i jorden.

»Vi bruger meget få traktortimer i hampen. Fordi den vokser så ekstremt hurtigt, skal vi ikke ud og strigle den. Efter jeg har sået, skal jeg faktisk ikke tænke mere på den før høsten«, siger Hans Fynbo.

Hampen får dog noget krudt undervejs i form af svinegylle, 100 kg udnyttet N.

Den største ulempe

Hampen modnes typisk i sidste halvdel af september og ind i oktober og høstes med almindelig, men langsomtkørende mejetærsker. Stubben er en halv meter høj, og efterlades på marken, hvor vildtet elsker både stub-skjulet og græsudlægget.

Den sene høst er ifølge Hans Fynbo hampedyrkerens vel nok største trussel.

»Det kan jo begynde at regne 1. oktober og så blive ved resten af året. Det er den største ulempe ved hamp: At man ikke ved, om man får den høstet!«

Selv hvis det lykkes at få hampen i hus, lurer farerne dog stadig på hampedyrkeren. Vandprocenten i de høstede hampefrø kan let ligge på 30 procent. Dermed kommer den sidste og altafgørende prøve, når hampen skal tørres. Den skal overvåges, passes og nurses som en baby.

»Man skal gøre op med sig selv, hvad man vil. Det kræver ekstra arbejde ved høst og tørring, og hvis du er en landmand, der skal lave en masse foderkorn, skal du ikke have hamp«, mener Hans Fynbo.

»Det skal behandles som frø, og man skal være lidt nørdet. Det er jeg«.

Ligner og lugter som

Den type hamp, som Hans Fynbo dyrker for Møllerup Gods, er industrihamp med et ubetydeligt indhold af det euforiserende stof THC.

Selv om planten både ligner og lugter som ’rigtig’ hamp, bliver det en skuffelse, hvis de forbipasserende, som Hans Fynbo af og til ser liste et par planter ned i tasken, tror, de kan bruge bladene til sjov tobak i piben.

»Man skal ryge en bigballe for at få noget ud af det«.

Når hampen er høstet og tørret, bliver den afhentet af Møllerup Gods, som står for det videre. Møllerup har i år efterspurgt økologiske hampe-dyrkere efter at Møllerup Brands’ produktionsanlæg i Nors tidligere på foråret opnåede en eftertragtet international certificering.

Den har åbnet dørene på vid gab for afsætning af hampefrø til det store og økologi-glade tyske marked.

Faktaboks

Hans Fynbos hamp:

  • Udbytte: Ca. en ton/ha.
  • Ca. 15 pct. skaller og ukrudt renses fra.
  • Afregning: 14 kr./kg renvare.
  • Udsæd: ca. 1.500 kr./ha.
  • Det kræver tilladelse fra Landbrugsstyrelsen at dyrke hamp.
  • Klima- og vildtvenlig.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle