Han er stædig - og mestrer nu frontploven

Jan Jensen blev frarådet at køre med frontplov men har nu rutinen. Med frontplovens ekstra to furer er brændstofforbruget ca. 14 liter pr. hektar mod 17-18 liter ved pløjning med seksfuret liftplov alene.

"Jeg var lige ved at give op. Men heldigvis fandt jeg efterhånden ud af, hvordan en frontplov skal stilles og styres," siger Jan Jensen, der passer markbruget hos svineproducent Steen Tambour, Stenkærgård ved Sakskøbing på Lolland.

Til efterårssæsonen 2007 fik bedriften en Kuhn Multi-Master 152 A tofuret frontplov som supplement til en seks-furet liftophængt Kuhn Vari-Master 182.

"Flere kolleger, jeg snakkede med, frarådede mig at kaste mig ud i det med frontploven. Da jeg gik i gang, var jeg lige ved at give dem ret, men så blev jeg stædig," siger Jan Jensen.

Trods kyndig instruktion ved igangsætning gik det ikke så nemt de første dage med frontploven.

"Jeg fandt imidlertid ud af, at det gik meget bedre, når bredden på forreste fure på frontploven blev reduceret. Derefter øgede jeg gradvist forreste furebredde til det normale, indtil jeg blev fortrolig med systemet," siger han.

Frontplov-skeptikerne fik ikke ret, og de kan nu få et frontplov-kursus hos Jan Jensen.

Kræver præcision

"Når du kører i fure efter en foragervending, skal du være meget omhyggelig. Det gælder om, at traktorens og plovenes længdeakser er helt parallelle med furen.

Årsagen er, at frontploven ikke er til at tvinge ind mod den upløjede del af marken, hvis forreste fure på frontploven er for smal. Det er også nødvendigt, at furebund og furekant er ren, så derfor skal der rulleskær på bageste plovlegeme," siger Jan Jensen.

Da det er svært at ændre kurs med frontploven, er eneste mulighed for korrektion at ændre furebredden på den bageste plov, der har hydraulisk og trinløs variabel furebreddeindstilling. Det er ifølge Jan Jensen nødvendigt, når man bruger frontplov.

Fendt 820 er født med en "rigtig" frontlift, der har dybderegulering. Dog er der ikke vægtoverføring på frontliften. Det er vigtigt, at frontliften ikke blot er tilsluttet et af fjernudtagene. Jan Jensen påpeger, at dybdereguleringen på frontliften er en stor fordel ved brug af frontplov.

Stor brændstofbesparelse

De i alt otte furer kan overraskende trækkes af en 200 hk stor Fendt 820.

Brændstofforbruget er omkring 14 liter pr. hektar ved en kørehastighed på syv km i timen. Ved pløjning med den seks-furede liftplov alene er brændstofforbruget 17-18 liter pr. hektar ved samme hastighed og pløjedybde, oplyser Jan Jensen.

"Forklaringen er, at hjulslippet er væsentligt lavere, når frontploven er monteret. Den gode brændstoføkonomi fremkommer også ved, at jeg har valgt at køre langsommere med dobbeltploven. Alt i alt giver det en bedre kvalitet af pløjearbejdet. Dertil kommer, at vi kan bruge en mindre og lettere traktor sammenlignet med det der ville være nødvendigt, hvis vi havde en otte-furet halvbugseret plov," siger Jan Jensen.

Fleksibel liftplov

Jan Jensen prioriterer også, at den todelte plov med i alt otte furer er en mere fleksibel løsning sammenlignet med en otte-furet halvbugseret plov. Med liftploven alene er det for eksempel nemt at pløje foragre og kiler. Det kan ske ved blot at hæve frontploven.

Den seksfurede liftophængte plov har også nogle andre fordele sammenlignet med en halvbugseret plov. "Jeg kan for eksempel påbegynde og afslutte pløjningen meget præcist før og efter foragervendingerne. Det betyder, at der ikke opstår "huller" og ujævnheder ved forageren. Det sætter jeg pris på, da jeg efterfølgende selv skal køre med harvesåsættet," siger Jan Jensen.

"Jeg bruger altid den hydrauliske topstang for at undgå de besværlige kileformede "huller", når pløjningen påbegyndes og afsluttes ved forageren. Skulle jeg vælge mellem hydraulisk topstang og hydraulisk furebredde-indstilling, ville jeg vælge den hydrauliske topstang," siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle