Hastigheden med sprøjten kan øges til 12-14 km i timen

En række forudsætninger skal dog være opfyldt, fremgår det af ny Farmtest.

Kørehastigheden - og dermed kapaciteten - kan øges til 12-14 km i timen ved ukrudtssprøjtning på vårbyg. Det er fastslået i den nye Farmtest 115.

Den hidtidige generelle anbefaling på otte-ti km i timen med konventionelle sprøjter ændres ikke. Den nye anbefaling er en supplerende anbefaling, der er udarbejdet på grundlag af Farmtesten.

En kørehastighed på 12-14 km i timen kræver, at visse forudsætninger opfyldes. Det er således vigtigt, at der ikke må være krav om nedtrængningsevne, som det for eksempel er tilfældet ved svampesprøjtninger. En anden vigtig forudsætning er, at markerne er helt jævne. Hvis markerne er meget tørre, kan ophvirvlet støv forringe resultatet.

Det er selvfølgelig også vigtigt, at marksprøjten er i optimal tilstand, herunder ikke mindst bomophænget.

Flere hektar pr. time

At øge kapaciteten ved at øge hastigheden er en billig metode til at udnytte marksprøjten bedre.

Muligheden for rettidig sprøjtning øges også ved at køre hurtigere. I Farmtesten understreges det dog, at marginalerne er snævre ved øget hastighed. Der skal ikke meget udbyttetab til, før fordelen er væk.

Af Farmtesten fremgår, at kapaciteten øges fra 7,7 til 10,7 hektar pr. time ved at øge kørehastigheden fra seks til 12 km i timen. Men øget kørehastighed er ensbetydende med at øge vindhastigheden. Farmtesten fraråder derfor at bruge lavdriftsdyser ved kørehastigheder over otte-ti km i timen. Dette understreges som meget vigtigt.

I samtlige testkørsler blev lavdriftsdyse 02 og en kørehastighed på seks km i timen anvendt som reference. De øvrige dysetyper (luftinjektion) samt Hardi Twin (luftassistance) blev testet ved kørehastigheder på 12 og 18 km i timen.

Farmtesten fraråder at øge kørehastigheden til 18 km i timen. Det giver for store bombevægelser, besvær ved vendinger og for stor belastning af materiellet.

I alle tilfælde var væskemængden 160 liter pr. hektar, og der blev anvendt samme kombination af ukrudtsmidler. Middelvindhastigheden var i alle tilfælde fem meter pr. sekund. Det er i overkanten af det forsvarlige ved brug af konventionelle dyser og sprøjter, men det er vigtig, at en farmtest afprøver nogle grænser.

Plus til luftinjektions-dyser

Generelt viser Farmtest 115, at luftassistance eller luftinjektions-dyser er påkrævet, når kørehastigheden øges til 12-14 km i timen.

Begrundelsen er, at luftinjektions-dyser giver større dråber, der reducerer vindafdriften. Luftassistance reducerer vindafdriften ved, at dråberne målrettes af 'medvinden'.

Hardi Twin viste i alle test en tendens til at opnå det bedste resultat. Hardi Twin kan i øvrigt udmærket køre med små dråber (lavdrifts- og fladsprededyser), idet 'medvinden' styrer de små dråber på plads.

Det er interessant, at samtlige testresultater var bedre end lavdriftsdyse 02 ved kun seks km i timen. Det forklares med, at vindhastigheden var på grænsen af, hvad lavdriftsdyser kan klare. Farmtesten viser imidlertid, at lavdriftsdyse 02, til trods for navnet, er meget vindfølsom sammenlignet med Hardi Twin og luftinjektions-dyser.

Dosis blev i alle tilfælde reduceret for at tydeliggøre metode-forskelle. Bekæmpelses-målet på 70-90 pct. blev opnået i alle test. Et mål på 100 pct. bekæmpelse ville udviske resultatet.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Læs mere

Farmtesten, der er udarbejdet af Agrotech og Videncentret for Landbrug, kan læses på landbrugsinfo.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle