Hedeste ønske er regelforenkling

Regelforenkling og bagatelgrænser for miljøkrav, byggesager mv. står højest på deltidsudvalgets arbejdsplan for det kommende år.

Færre stramme og til tider indbyrdes modstridende krav og regler er topscorer på deltidsudvalgets arbejdsplan for det kommende år.

De 180 delegerede bliver hvert år på årsmødet præsenteret for en række emner, som de prioriterer på en stemmeseddel. I år var tendensen helt klar: Topscoreren på listen: Arbejde for regelforenkling for især mindre bedrifter fik næsten dobbelt så mange stemmer, 151, som arbejdsopgave nummer to: Rådgivning med deltidslandmænd i fokus.

Synligt udvalg

På arbejdsplanens tredjeplads står arbejde for at skabe naturpleje gennem afgræsning som en økonomisk driftsgren.

De øvrige opgaver på Danske Deltidslandmænds arbejdsseddel er: Forbedrede vilkår for bosætning og udvikling i landdistrikterne, mulighed for fradrag for udgifter til nedrivning af gamle driftsbygninger, forenkling af krav til produktion og afsætning, øge deltidsudvalgets synlighed, og udarbejde valgprocedurer til lokale og regionale deltidsudvalg, udbrede kendskabet til landdistriktsprogrammerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle