Henrik Bertelsen bygger bro mellem land og by

Henrik Bertelsen var for næsten fire år siden tæt på at blive formand for Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fødevarer og dermed også viceformand for hovedorganisationen. En enkelt stemme skilte ham fra vinderen, Lone Andersen, men de har i de forløbne godt tre et halvt år dannet makkerpar som henholdsvis næstformand og formand for sektionen.

Henrik Bertelsen, som fylder halvtreds år 31. januar, føler sig godt tilpas med opgaverne, han varetager som næstformand.

Han blev sidste år næstformand i Vildtforvaltningsrådet, hvor han har været medlem i tolv år, han er retsmedlem i Landsskatteretten og formand for Familielandbruget Sydvest. Desuden er han politisk organiseret som medlem af Radikale Venstre, hvor han er medlem af partiets hovedbestyrelse.

»En formand har en mængde andre opgaver, som holder én væk fra hjemmet. Som næstformand har jeg et spændende liv med opgaver, der optager mig, samtidig med at jeg kan passe det ind i at få drevet mit landbrug,« forklarer han.

Følelser styrer vildtdebatten

Henrik Bertelsen flyttede til København efter gymnasiet og startede uddannelsen som flyveleder. Han indså dog, at han i det erhverv ville komme til at sidde indendørs og kigge på en skærm og tog i stedet hjem til Sønderjylland, uddannede sig til landmand og overtog familiens malkekvægbedrift.

I dag driver han godt 120 hektar. En stor del af dem er omfattet af Natura 2000-reglerne, og det er bedriften indrettet efter. På halvdelen græsser mellem firs og hundrede stude og kvier. Dyrene indkøbes fra malkekvægbedrifter, nogle af dem som krydsninger mellem malke- og kødkvægracer. Ammekøer vil han ikke have ind. Kælvninger, øremærkning og så videre harmonerer ikke med at skulle være væk fra bedriften, som han er nu.

Erfaringerne som naturplejer og landmand tager han med sig i det organisatoriske og politiske arbejde. Han vil godt stå på mål for den forvaltningsplan for ulve, han som medlem af Vildtforvaltningsrådet har været med til at få frem.

»Det er et kontroversielt emne, der sætter mange følelser i spil. Men dyret er fredet, og det er kommet ind i landet. Så mener jeg, man må håndtere de udfordringer, det giver,« siger Henrik Bertelsen. Han peger på, at han har været med til at skaffe regler for, at lodsejere kan få kompensation for husdyr og ekstra hegning - og ikke mindst, at det nu er dokumenteret, at det er hunde, tamme altså, der forvolder langt de fleste vildtskader.

Men går bølgerne højt, når det gælder modstand mod frie ulve, står de ikke tilbage for debatten i Radikale Venstre, når landmanden tager livtag med partiets caffe latte-segment og andre, som kritiserer landbruget, uden at de efter hans mening ved tilstrækkeligt om det.

»Det irriterer mig, at folk kommer med alle mulige holdninger uden at have blik for, at der er menneskeskæbner på spil, når økonomien i landbruget er dårlig. Det er svært, når folk har forudfattede meninger og ikke vil høre,« siger han.

Han ser det som en vigtig opgave at bidrage med fakta om landbrug og naturpleje i de Radikales hovedbestyrelse.

»Og jeg tror da, at de lytter,« siger han med et smil.

loh

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle