Hjemmelavet protein til foder

Vælger man at fodre med hjemmeavlet protein, er der nogle fodringsmæssige hensyn, der skal tages i betragtning, inden du vælger, hvad der skal indgå i markplanen

Du skal overveje:

Hvad dyrker du i forvejen af grovfoder og med hvilket proteinindhold og fordøjelighed?

Hvor ligger dit ambitionsniveau med hensyn til ydelse, og hvad stiller det af krav til foderrationen?

Hvad bidrager de forskellige hjemmeavlede afgrøder med i en foderration?

Ærter indeholder 240 g råprotein/kg ts, hvorimod byg kun indeholder 106 g/kg ts. Råprotein i ærter bidrager til at hæve PBV-niveauet, hvorimod AAT-indholdet ikke ændres, idet ærter og korn har ca. samme AAT-indhold.

Hestebønner ligner i næringsstofindhold meget ærter. De indeholder dog lidt mere stivelse og lidt mere protein og vil dermed i ubehandlet form bidrage med mere råprotein og dermed hæve PBV mere, end samme mængde ærter kan.

Lupinerne indeholder mere råprotein end både ærter og hestebønner. Lupiner bidrager også primært med PBV. Derimod er der ikke stivelse i lupiner. De har til gengæld et højere indhold af råfedt, som har en positiv effekt på energiforsyning og mælkeydelse. Energiindholdet er højere i lupiner end i hestebønner, hvilket gør dem interessante i besætninger med højt ydelsesniveau, hvor der ikke er behov for mere stivelse.

For både hestebønner og lupiner gælder det, at en toastning forventes at reducere PBV og øge AAT-indholdet. Der er dog endnu relativt få erfaringer med effekten af varmebehandling.

Afskallet havre kan bidrage til en god fedtforsyning. De fleste fodrer i forvejen med korn, og da afskallet havre har samme energiindhold som hestebønner, ærter og andre kornafgrøder, vil det ikke påvirke energiforsyningen negativt, hvis kornandelen udgøres af afskallet havre.

Rapsfrø er også et godt bidrag til fedtforsyningen og kan indgå med op til 1 kg/ko dagligt. Det vil hæve både energi-og fedtsyreindhold i rationen. Rapsfrø indeholder 12 MJ/kg ts, hvor lupiner til sammenligning indeholder 8,2 MJ/kg ts. og korn, ærter og hestebønner 7,8 MJ/kg ts.

Når du skal i gang med at fodre med det hjemmeavlede foder, så sørg for at tage analyser af tilskudsfoderet. Erfaringen er, at indholdet i praksis varierer en del fra tabelværdien.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle