Hold fokus på innovation i jordbrugssektoren

Der er nok at tage fat på. Godt nok siger man jo, at det er vigtigt at se udfordringer og muligheder frem for problemer, men i så fald kan man vel sige, at jordbrugserhvervet står i muligheder til halsen.

Antallet af virksomheder i erhvervet har i lang tid været nedadgående og vil nok stadig være det. I en kommentar til en nylig rapport fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet nævner cheføkonom i Landbrug og Fødevarer, Leif Nielsen, at hvert fjerde danske landbrug sandsynligvis vil være lukket om fem år.

Det behøver i sig selv ikke at være et problem. Også i andre erhverv sker der strukturændringer og konsolideringer i større enheder. Analysen fra Fødevareøkonomisk Institut ¿ og en nylig analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet - viser imidlertid, at virksomhederne i sektoren i udstrakt grad er forgældede.

I planteavl og kvægbrug en gennemsnitlig gæld på godt 300.000, mens det hos svineproducenterne er 744.000 kr. En langsigtet profitabel produktion stiller derfor store krav til, at den kraftige produktivitetsstigning, der er set i sektoren gennem mange år, fortsættes. Det stiller igen krav til anvendelse og udvikling af ny teknologi, udvikling af innovation bliver særligt aktuelt, ligesom det har været i andre erhverv.

Gode rammebetingelser

Selv om sektoren traditionelt opfattes som lavteknologisk, der er f.eks. lav forsknings- og udviklingsintensitet (men stort forsknings- og udviklingsvolumen!), har den været i stand til at udvikle innovationer i kraft af dels fordelagtige rammebetingelser, dels integration af en bred vifte af forskellige teknologier og innovationer fra andre brancher.

Ligeledes har et tæt samarbejde med underleverandører, kunder og ikke mindst de brancherettede forsknings- og udviklingsinstitutioner medvirket til nødvendige vidensinput til innovationsprocesserne.

Forskningsprojektet FEAT2015 (støttet af Direktoratet for Fødevare Erhverv) anvender politikanalyser, fremsynsteknikker og innovationsstudier til at udpege udviklingsdynamikker for sektoren med særligt øje for, hvilken rolle innovation spiller i denne sammenhæng.

Innovationsdynamik

Her skal omtales nogle ganske få eksempler på, hvordan projektet har givet en bedre forståelse af innovationsdynamikker i primærsektoren (yderligere oplysninger kan hentes på projektets hjemmeside. Her kan også findes en kort rapport med flere detaljer fra omtalte undersøgelse af 640 virksomheder i erhvervet).

Der er anvendt både kvalitative og kvantitative metoder. Ved brug af standardmetoder for innovationssurveys er det muligt at få indsigt i dele af sektorens innovationsaktivitet og -mønstre. Lignende metoder er gennemprøvet i andre sektorer som industri, bygge- anlæg, finans/forretningsservice.

I telefoninterviews med de 640 virksomheder viser resultaterne bl.a., at næsten halvdelen (46 procent) havde innovation i de to år forud for interviewet. Ud over produktinnovation (24 procent af virksomhederne i sektoren havde sådanne) er det procesinnovation (21 procent) og andre, ikke-specificerede fornyelser af produktionen (24 procent).

Innovation er dog her forstået bredere end i lignende undersøgelser i f.eks. fremstillingssektoren, som oftest fokuserer på nye produkter og processer. Disse 'andre innovationer' spurgt til var f.eks. nye markedsføringsmetoder, organisation, salgskanaler, distribution eller andre typer fornyelser.

Betydning for konkurrencevene

Blandt de 400 virksomheder, som ikke havde innovation, var det tre ud af hver 10 som havde overvejet innovation, men af forskellige grunde ikke gennemført det. Blandt de 240 innovative virksomheder siger 61 procent af respondenterne, at innovation er af afgørende eller stor betydning for deres konkurrenceevne. Udviklingsaktiviteterne er hos godt halvdelen foregået i samarbejde med partnere uden for virksomheden eksempelvis ¿ og især ¿ brancherettede rådgivningsorganisationer.

Andelene af innovative virksomheder ligger ved første øjekast under andelene i andre sektorer. Imidlertid er det et væsentligt resultat fra undersøgelserne i projektet, at innovationsprocesser i sektoren i høj grad er karakteriseret ved at være systemiske, forstået som at de er bundet op på et bredt favnende system af forskning, rådgivning, uddannelse som understøtter processerne. En bredt favnende tilgang er derfor nødvendig for at forstå det fulde billede af innovation i sektoren.

Et kort telefoninterview indfanger ikke alle udviklingsdynamikker i branchen, og det er klart, at der er store forskelle inden for erhvervet på innovationsaktivitet, og de betingelser de udfoldes under.

Innovationsaktiviteter

Alligevel er det vigtigt, at der også i denne sektor sættes fokus på og belyses, hvilke udviklingsaktiviteter sektoren præsterer. Der er i dette tilfælde anvendt undersøgelsesteknik, som også anvendes i andre sektorer som industri, bygge- anlæg, finans/forretningsservcie, men der er stadig meget at gøre, før et fyldestgørende billede kan males.

Undersøgelsen har forhåbentlig bidraget hertil. Det er vigtigt, fordi jordbrugssektoren stadig vil være en væsentlig udviklingsfaktor i flere år frem, ligesom der er perspektiver for den regionale udvikling i at bibeholde satsningen på en stadig udvikling af sektoren. Men det kræver indsigt i, hvilke veje man kan betræde for at opretholde produktivitetsvæksten i sektoren, uden at det går ud over andre hensyn som miljø og landskabsforvaltning.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle