Holistisk afgræsning er værd at overveje

Jeg indrømmer, at holistisk afgræsning er lidt svær at kapere, fordi det er SÅ anderledes en måde at drive sine græsmarker på, at der skal sluges et par kameler undervejs. Men når man først har prøvet at lukke kreaturer ud på et forholdsvis lille stykke langt græs og set, med hvilken ædelyst de går til den, og set, hvor hurtig genvæksten er, når 1/3 af græsset bliver trampet ned, ja så får man lyst til at arbejde videre med det.

I holistisk afgræsning går køerne tæt i foldene og flyttes til gengæld en til flere gange om dagen, og græsset får lange hvileperioder. Først på sæsonen går der ca. 25 dage mellem hver afgræsning, hen over sæsonen forlænges rotationen, så der kan gå op til 35-40 dage mellem afgræsninger af en fold. Dyrene går max en dag i hver fold, så de hele tiden får frisk græs, og græsset får ro til at gro. Der skal laves mange folde med vand til dyrene, men kun en gang, så fungerer det fremover.

Store folde kan underinddeles og evt. stribeafgræsses. Flytningen af dyr tager lidt tid, men når dyr og mennesker finder systemet, går det nemt, og de bliver mere rolige.

Planlægning af afgræsningssæsonen er vigtig, så der er vand og græs til dyrene hver dag, og så der ligger 25-35 folde med masser af græs foran dem. Man bør have et skema til planlægning og registrering: Gå ud fra, hvilket udbytte der forventes og dyrenes foderbehov, lav foldene efter det, og lad græsset gro, mens dyrene følger efter. Det giver overblik i græsningssæsonen og er samtidig et nemt værktøj til opgørelse af udbytte.

Opbygning af kulstof og organisk materiale i en græsmark er langt større, når planterne over og under jorden får lov at blive store. Når der afgræsses med forholdsvis mange dyr på et lille areal med langt græs, trampes der noget græs ned. Dette går straks i omsætning og bidrager med en spillevende og frugtbar overgang mellem jord og plantedække, hvor der indbygges MEGET kulstof, jordens frugtbarhed øges, og udbytterne stabiliseres på et højt niveau over årene. Fotosyntesen går i gang samme dag, køerne forlader folden, fordi der stadigvæk er meget stængel og blad tilbage.

Holistisk afgræsning bruges over hele verden til både kødkvæg og malkekøer, på agerjord som enge og overdrev. De fleste af disse kører på en strategi med lave omkostninger. Herhjemme græsser et par mælkeproducenter og en håndfuld kødproducenter efter holistiske principper.

Måske skal I prøve det, f.eks. med de små kalve eller kvierne. Dyrene og I bliver glade for det.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle