Hvad er normalt?

Det er tiden for status, hvor der evalueres på erfaringer fra det seneste år og foretages planlægning for det nye år.

I år sker det i lyset af, at finanskrisen har raset en periode, og al planlægning er blevet vanskeligere - men også endnu vigtigere end tidligere.

Erfaringer fra tidligere økonomiske tilbageslag giver ikke klare svar på, hvad der vil ske den kommende periode, og hvor hurtigt de enkelte tiltag vil virke.

Når den økonomiske vinkel på forventningerne samles i et budget, er der derfor betydelig usikkerhed.

Men afgørende for mange er at bearbejde tal og muligheder, indtil der kan køres igennem det kommende år, uden der skal tilføres yderligere likviditet i forhold til det niveau, der tidligere har været bevilget som maksimum.

Overvejelserne omfatter, hvad der er specielt for 2010, og hvad der er normalt niveau for priser, renter, gældsforsyning med videre.

Mange offentlige udtalelser går på, at vi lige nu har en særlig situation, men at vi skal tilbage til en situation, som før finanskrisen startede. Indtil da var mange af afsætningspriserne forholdsvis stabile, og gældsoptagelsen var massiv på baggrund af stigende ejendomspriser, der i nogle tilfælde skyggede for, om det enkelte projekt isoleret set var rentabelt.

Jeg forventer, at det normale fremover bliver svingende priser på både afsætningspriser og på omkostningssiden med foderstoffer, energi og finansieringsudgifter. Det øger behovet for at have en basalt stærk pengestrøm fra driften og for sikring af likviditetsreserver til at tage en del af udsvingene. Jeg ved godt, at mange, med god grund, vil mene, at det ikke er realistisk at se på opbygningen af økonomiske reserver i den aktuelle situation. Ikke desto mindre er det nødvendigt at overveje, da landmænd med variabelt forrentet anlægsfinansiering aktuelt har en historisk lav rente.

Renten vil stige, når der kommer gang i væksten, og myndighedernes involvering i økonomien og likviditetsforsyningen reduceres de kommende år. De lave renteudgifter er et glædeligt faktum for mange i år, men det må ikke tages som et kommende normalt niveau. Allerede i 2010 er det aktuelt at undersøge markedets muligheder for risikoreduktion på en del af gælden, samt at få skabt rum til at økonomien kan rumme en rentestigning.

I årene 2007 og 2008 voksede landbrugets lånefinansiering med mere end 25 mia. kr. hvert af årene. Det er hverken realistisk eller hensigtsmæssigt at vende tilbage til niveauet fra de to år. Det var unormalt højt set i lyset af, at der i perioden fra 2000 til 2006 var en årlig forøgelse af gælden i niveauet omkring 10 mia. pr. år. En sikring af den fremtidige stabile kreditforsyning til videreudvikling af landbrugserhvervet vil nærmere være på det niveau.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle