Hvad med min pension ved skilsmisse?

Jeg har læst i Jyllandsposten, at kvinder snydes for pension ved skilsmisse.

Det fik mig til at tænke på min egen pension. Jeg solgte en gård for ca. to år siden og tegnede samtidig en ophørspension med det maksimalt tilladte beløb. Det er en ratepension. Jeg havde i forvejen en mindre kapitalpension. Min kone har i mange år indbetalt til en pension gennem sit arbejde.

Hvad sker der med pensionerne, hvis vi skal skilles? Kan min kone gøre krav på noget af min pension? Vi har fælleseje og ikke ægtepagt.

Svar:

Det er, hvad man kalder et godt spørgsmål. Hvis I skal skilles, kan I jo altid selv aftale, hvordan I vil dele jeres fællesbo, men det er et godt udgangspunkt at kende de regler, der gælder, hvis man ikke kan enes om at dele boet.

Efter reglerne kan hver ægtefælle forlods udtage egne rimelige pensioner, når et fællesbo skal deles ved separation og skilsmisse. Det betyder, at en rimelig pension ikke skal deles med ægtefællen.

Rimelige pensioner er især sædvanlige arbejdsmarkedspensioner (overenskomstmæssige pensioner, tjenestemandspensioner o.l.). Er din kones pension en sædvanlig arbejdsmarkedspension uden ekstra indbetalinger, vil den stort set altid blive betragtet som en sådan rimelig pension. Ved kortvarige ægteskaber på op til ca. fem år kan alle pensionsrettigheder dog udtages forlods, uanset om de er rimelige eller ej, og der skal som hovedregel ikke betales kompensation til den anden ægtefælle.

Ved længerevarende ægteskaber med stor forskel i pensionsværdier, eller hvis den ene ægtefælles manglende pensionsopsparing f.eks. skyldes, at vedkommende har været deltidsansat i en periode for at passe børnene, giver reglerne mulighed for at give denne ægtefælle kompensation for en ubalance i pensionsopsparinger. Det betyder, at en ægtefælle, som af den grund mangler pensionsindbetalinger eller som kun har en lille eller ingen pension, kan få et beløb fra den anden ægtefælle ved separation og skilsmisse.

Hvis jeres pensionsopsparinger er nogenlunde lige store, kan I antagelig beholde hver jeres pension ved separation eller skilsmisse. Hvis der er stor forskel på jeres pensionsopsparinger, kan det derfor ske, at den af jer med den største pension skal kompensere den anden. Hvis din pension er den største, skal du nok forvente, at du skal dele det, pensionen overstiger ¿ eller noget heraf - en »rimelig« pension for dig med din ægtefælle.

Problemet for selvstændige erhvervsdrivende er at finde ud af, hvad der er en rimelig pension. Det vil altid afhænge af en konkret vurdering af både virksomhed og øvrige økonomiske forhold.

Hvis din kone f.eks har haft deltidsjob i nogle år for at passe familien, så kan det også være, at hun kan kræve kompensation fra dig, hvis din pension er større end hendes. Også selvom din pension bliver anset som rimelig. Reglerne fastsætter dog grænser for de beløb, som den ene ægtefælle kan komme til at betale den anden ægtefælle i kompensation.

Så selv om udgangspunktet er, at hver ægtefælle tager sin egen pension med sig i tilfælde af separation og skilsmisse, så anviser reglerne alligevel nogle muligheder for at kompensere den af ægtefællerne, som er blevet ringere stillet pensionsmæssigt.

Reglerne er beskrevet i lov om ægteskabets retsvirkninger §§16 b - g.

Britta Sejr Nielsen

Chefkonsulent, cand.jur.

Økonomi | Virksomhedsledelse

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle