Hvad så, skat?

Der nok en del landmænd der er lidt rystede her i ugerne efter, at skattekommissionen sendte fødevareerhvervet en regning på ikke mindre end tre mia. kr. årlig. Men nu er det ikke skattekommissionen der laver skattereform. Det er folketinget, på baggrund af regeringens udspil som ventes at komme i næste uge.

Det burde være overflødigt at påpege, at skattekommissionens forslag er helt løsrevet fra virkeligheden med en øget beskatning af landbruget, der er 13 gange større end industrien under et! På andre områder er skattekommissionen også løsrevet fra virkeligheden, uden det dog er skattekommissionens egen skyld. Kommissoriet eller grundlaget for deres arbejde blev nemlig formuleret i en helt anden virkelighed, præget af højkonjunktur hvor alt kunne lade sige gøre. Det samme kan man sige om regeringens plan for »grøn vækst«, som kort fortalt er et ønske om at forbedre miljøet i Danmark og samtidig sikre vækst i fødevareerhvervet. Alt i alt gode tanker som dog kræver stor politisk omhu for at kunne blive til virkelighed. Men løsningerne kræver - uanset hvordan man griber det an - store investeringer.

Hvordan sikrer man så det? Ja, man gør det i hvert fald ikke ved at sende en regning til erhvervet på tre mia. kr. årligt midt i den største konjunkturopbremsning i min levetid. Man behøver ikke være økonom for at regne ud, at man ikke kan lave skattereform uden at der samtidigt bliver set på, hvordan ambitionen om »grøn vækst« skal blive løst. Det kræver politisk lederskab og en tæt kontakt til virkeligheden at styre disse reformer i land.

Dertil kommer, at regeringen kan blive nødt til at styre uden om mange skær i det konjunkturmæssige urolige farvand omkring dansk økonomi og danske virksomheders konkurrenceevne. For mens Danmark diskuterer øget beskatning af erhvervslivet, så sprøjter vore konkurrentlande omkring os hjælpepakker ud i en lind strøm. Denne protektionistiske adfærd er naturligvis skræmmende for såvel et eksportorienteret fødevareerhverv som for Danmark som helhed. Det er handlinger vi ikke bryder os om - men også handlinger vi bliver nødt til at forholde os til med en vækstplan for danske virksomheder.

Det er helt afgørende, at en vækstplan er tænkt sammen med skattereformen og »grøn vækst«. Politikerne har et tungt ansvar for at få lavet en skattereform som styrker konkurrenceevnen på langt sigt. Men det hjælper ikke, hvis patienten dør i mellemtiden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle