Hvert 10. af EU’s udpegede vandløb er dansk

Danmark er et af EU’s mindste lande, men når det gælder udpegning af vandløbsstrækninger, der skal have god økologisk tilstand, ligger næsten 10 procent af dem i Danmark.

Når man ser på hvor mange vandløbsstrækninger i Danmark, der skal have god økologisk tilstand, skulle man tro, at Danmark var på størrelse med Tyskland og lidt til. For selvom Danmark reelt kun udgør en procent af EU’s areal, ligger næsten 10 procent af de europæiske vandløb, der er særligt udpeget, i Danmark. Noget kunne derfor tyde på, at danske myndigheder går langt mere i petitesser, når det gælder om at udpege vandløb, der skal leve op til god økologisk standard end andre myndigheder i EU. Det mener Thor G. Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Ude af proportioner

Ifølge L&F er der udpeget 89.000 vandløbsstrækninger i EU, som skal have god økologisk tilstand. 7.700 af dem ligger i lille DAnmark, svarende til 8,7 procent. Med andre ord har Danmark udpeget 8,7 gange så mange vandløb som resten af EU-landene, når man tager højde for landets størrelse.

»Det kan ikke passe, at næsten 10 procent af de vandløb, der er udpeget i hele EU, skal være i Danmark. Det er ude af proportioner og et tydeligt tegn på, at danske myndigheder tager meget med end andre lande«, siger Thor G. Kofoed.

En af forskellene er, at man i Danmark tager de helt små vandløb med. Mens den gennemsnitlige længde af udpegede vandløb i EU er 13 km, er den kun 2 km i Danmark. At man tager vandløbsstrækninger med oplande mindre end 10 kvadratkilometer med, er et særligt dansk valg, og det tyder ikke på, at mange andre EU-lande følger trop.

»Der går vi enegang, for det er ikke et krav i direktivet«, siger Thor G. Kofoed.

Giv høringssvar

Problematikken med vandløbene er dukket op igen efter, at ministeren for nyligt valgte foreløbig at tage 1.000 kilometer vandløb ud af vandplanerne. Langt mindre, end L&F havde håbet. De ændringer, det giver anledning til i bekendtgørelser, er nu sendt i høring. Thor G. Kofoed opfordrer til, at landmænd, der har vandløb, der er flade, smalle, gravede eller, som bare har ringe økologisk potentiale, giver høringssvar til myndighederne.

»Hvis ingen eller kun få kommer med indsigelser, kan konklusionen meget vel blive, at der ikke er behov for at se mere på udpegningerne. Det mener vi, der er, og vi skal nok bringe det op over for ministeren«, siger han.

Korrekt afgrænsning er vigtig for landbruget, fordi det kan føre til oversvømmelse af marker, hvis små, flade vandløb skal have forringet vandafledning for at få god økologisk tilstand.

Faktaboks

Sådan giver du nemt høringssvar

  • Det er nemt at give høringssvar direkte på nettet på https://hoering-vandraad-2018.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx
  • Det vil være relevant at anføre, hvis vandløbet ikke er naturligt, stærkt okkerpåvirket eller fladt, eller hvis der ikke er økologisk potentiale.
  • L&F har lavet en trin for trin-vejledning, som findes på www.lf.dk - søg på vandplaner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle