Hvor åbent skal drænfilteret være?

Det primære formål med landsforsøget er at få mere viden om, hvor åbent filteret omkring drænrørene kan være, uden at der opstår problemer med sandindtrængning i drænrørene med tilstopning til følge.

Stor åbenhed i drænfilteret er ønskeligt for at lede så meget vand væk som muligt. Men hvis et meget åbent drænfilter anvendes på en meget finsandet jord, stiger risikoen for, at drænrørene sander til.

Marken på Birkelse består af et tykt lag af finsand under muldlaget og med blåler i bunden.

Der afprøves drænrør med fire tætheder i filteret, nemlig PP 450, 700, 1000 samt 1200. Det højeste tal angiver det mest åbne filter.

Drænrørene lægges ned uden opgravning med en V-drænplov fra Nordkær Dræn I/S og med en lodret L-plov fra HS Dræning. I landsforsøget afprøves også dræning med L-plov og plastrør uden tæppefilter, såkaldte nøgne rør, men med filtergrus. Filtergrus køres ned samtidig med, at det nøgne drænrør pløjes ned. Dette er en specialløsning, som HS Dræning har udviklet. Endelig indeholder forsøget også et forsøgsled med traditionel dræning med gravekasse, nøgne rør og filtergrus omkring drænrøret, som udrøres af Øland Entreprenørforretning.

Landsforsøget består på den måde af ti led, der lægges ud med tre gentagelser. De drænes ud til åbne grøfter.

Drænene ligger med 20 meters indbyrdes afstand, de er 220 meter lange, og de ligger i cirka 80 centimeters dybde. Marken er drænet i forvejen, men de eksisterende dræn blokeres i forsøgsperioden for ikke at forstyrre forsøget.

De fleste drænrør har sædvanligvis 80 millimeter åbning i diameter, men i forsøget bruges drænrør med 100 millimeter åbning for at give plads til tv-inspektion af rørene med et kamera, som det kendes fra kloakinspektion.

Resultaterne af landsforsøget med dræning ventes at komme løbende over de kommende otte-ti år.

Læs mere om dræning på www.landbrugsinfo.dk - dræning

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle