Hvor er Smag på Landskabet?

Åbent brev af Jytte Schaldemose, Dan Mortensen, Bestyrelsen for Gallowayforeningen

Bestyrelsen for Gallowayforeningen har fra starten støttet ideen bag ”Smag på Landskabet” (SL) og er derfor medlem af foreningen.

Da udmeldingen kom, at SL udelukkende ville afsætte økologisk kød, gik vi ind på hjemmesiden for at læse vedtægterne. Disse er ikke-eksisterende!

Fra starten var formålet at fremme naturpleje i Danmark samt sikre gode afsætningsmuligheder for naturkød. Der stod intet om økologi. Medlemmerne er ikke blevet spurgt om deres holdning.

Da bestyrelsen blev valgt, havde den seks medlemmer samt to suppleanter. Der er dog aldrig kommet et nyhedsbrev fra den stiftende generalforsamling. Ifølge hjemmesiden er der nu fire i bestyrelsen og ingen suppleant. Der er ingen tlf.-numre eller mailadresser, og når vi kontakter sekretariatet (agrotech), går der uger uden svar. Er bestyrelsen overhovedet beslutningsdygtig, og kan den ændre formålet uden at spørge medlemmerne?

Der er ingen medlemsliste, så hvor mange arbejder SL egentlig for?

Vi forventer en snarlig fyldestgørende opdatering af hjemmesiden og et nyhedsbrev til medlemmerne og også gerne et medlemsmøde, hvor alle de nævnte problemstillinger belyses.

SVAR

Kære Jytte og Dan

På bestyrelsens vegne takker jeg for jeres læserbrev. Vi er glade for, at Gallowayforeningen fra starten har støttet “Smag på Landskabet”. I skriver, at fra starten var formålet at fremme naturpleje og afsætningen af naturkød. Det er det stadig. Smag på Landskabet har sat et stort arbejde i gang med at ændre naturplejereglerne, så disse tilgodeser naturen og samtidig skaber mulighed for økonomi i naturplejen.

Vi er overbevist om, at økologien er den løftestang, der kan hjælpe os med at nå det mål. Vi stiller store krav til andre aktører (politikere, ministerier, slagterier) om handling. Når vi stiller høje krav om handling, må vi også stille krav til os selv. At blive økolog er et lille skridt at tage som naturplejer. I praksis er der dog benspænd derude i form af græsningsaftaler m.m., som vore medlemmer påpegede og som gjorde, at vi besluttede at gøre varemærket Det’ Naturkød både økologisk og ikke-økologisk. Dette er sendt direkte til foreningens medlemmer 13. november, så det håber vi jo, at I har modtaget.

Smag på Landskabet udsprang af et projekt i regi af Seges. Projektet er slut, og nu har vi en frivillig forening, som alene drives for de midler, som medlemmerne bidrager med. Det betyder naturligvis, at vi må skrue ned for både ambitions- og aktivitetsniveau.

Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at møde op til generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen, hvor der altid er brug for arbejdskraft og input. Foreningen har pt. 47 medlemmer, men der er plads til flere!

Foreningens hjemmeside er under ombygning, men både foreningens vedtægter og bestyrelsens kontaktoplysninger vil komme, da vi gerne står til rådighed for henvendelser vedrørende foreningens arbejde.

Vedtægterne foreskriver ikke, at der skal være valg ved udmeldelser, så længe bestyrelsen er beslutningsdygtig. Da bestyrelsen lige nu består af fire personer i forhold til de oprindeligt fem, som fremgår af vedtægterne, er dette krav opfyldt, og vi har derfor valgt at prioritere det faglige arbejde og arbejdet med varemærket Det’ Naturkød frem for at bruge tiden på en ekstraordinær generalforsamling.

Med venlig hilsen

Foreningen Smag på Landskabet
Christian Christensen
Formand

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle