Hvor svært kan det være?

Af planteavlskonsulent Ole Schou, Gefion

Så kom den endelig, rapporten over ”Gødningskontrol 2013” fra NaturErhvervstyrelsen. Det er en væsentligt rapport med et spændende indhold, for den giver et blik over kvaliteten af de solgte handelsgødninger i landet for to år siden. Jo, det er rigtigt, for to år siden! De første prøver blev udtaget i marts 2013, og resultatet foreligger først her ultimo januar 2015. Hvilket næsten reducerer værdien af analyserne til et kuriosum. HVIS resultaterne fremkom løbende, når analyserne blev tilgængelige, eller i det mindste inden højdepunktet for næste sæson for gødningshandel, kunne tallene bruges til at vælge de bedste gødninger. Og især undgå de gødninger og firmaer der leverer et underindhold. Og købere kunne evt. nå at reagere på de handler, de allerede har indgået.

Rapporten fra det foregående år, 2012, blev først udgivet ca halvandet år efter analyserne, og vi har allerede nu hørt, at tallene for 2014 også bliver forsinket. Det er dybt utilfredsstillende, at NaturErhverstyrelsen behandler dette område så lemfældigt. Tankevækkende - når man tænker på den nidkærhed, styrelsen viser over for de talrige datoer, som avlerne skal overholde.

Jeg har selvfølgelig rykket styrelsen for rapporten flere gange både hos de ansatte med ansvaret for den, hos deres chefer, og senest også hos Udvalget for gødning, som sidder med ansvaret, og udbedt os en forklaring på forsinkelsen. Og ganske som i foregående sæson har vi kun fået arrogante svar, slet ingen svar, eller den sædvanlige allesteds værende bortforklaring: ”It-problemer”.

Et vigtigt arbejde mister dermed en stor del af sin værdi og efterlader køberne med en forældet viden. De brodne kar i salgsbranchen kan på den anden side ånde lettet op, da resultaterne allerede ved rapportens udgivelse vil være forældede.

At udtage ca. 200 analyser over landet, analysere dem, og udgive en rapport på ca. 50 sider, skal ikke tage halvandet til to år. Masser af private virksomheder kan gøre det til tiden - og formentlig også langt billigere. Der er sandelig plads til forbedringer!

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle