Ida Auken: Pengene skal findes allerede på næste års finanslov

Vil De Radikale arbejde for at afsætte midler til udtagning af lavbundsjorde i finanslovsforhandlingerne? L&F stiller formand for klima-, energi- og forsyningsudvalget Ida Auken (B) tre spørgsmål.

Hvilke konkrete tiltag på landbrugs- og fødevareområdet vil Radikale Venstre prioritere på finansloven?

»Vi skal i gang med at udtage jord fra dyrkning, fordi det er en bunden opgave at reducere landbrugets CO2-udledning. Inden 2050 vil vi udtage 1/3 af de nuværende marker fra dyrkning, fordi der er brug for at skabe en klimabalance mellem landbrug og natur. Lige som Landbrug & Fødevarer har foreslået, bør vi starte med lavbundsjordene, som giver dårligt udbytte, og derfor også typisk er en dårlig forretning for landmændene. Samtidig er der store potentialer i at optage CO2 gennem mere skov, som vi også skal i gang med at se på hurtigst muligt.«

Vil Radikale Venstre arbejde for at afsætte midler til udtagning af lavbundsjorde, som L&F og DN har foreslået?

»Ja, det er et naturligt sted at starte. Grøn er nu, og derfor mener vi også, at der allerede på næste års finanslov skal afsættes penge til, at landmændene kan udtage jorde fra dyrkning. Det kræver selvfølgelig, at vi politikere har modet til at prioritere det, fordi det ikke er gratis for landmændene at tage marker ud af produktionen. På længere sigt vil vi omlægge landbrugsstøtten, så vi får gjort op med, at jorde, der giver meget lille udbytte, dyrkes alene for at få landbrugsstøtten.«

Hvordan sikrer vi en grøn omstilling af landbruget, der kommer både klimaet og landmændenes bundlinje til gavn?

»Ligesom resten af erhvervslivet går vejen til bedre indtjening blandt andet gennem øget produktivitet. Det kan lykkes, fordi vi udtager de mindst produktive jorde til gavn for klimaet. Landbruget har også i særdeleshed brug for at konkurrere på produkter, som har høj værdi, f.eks. nye produkter eller produkter med lokal historie. Dansk landbrug skal være kendt for at producere gode, grønne og sunde fødevarer. Derudover vil Radikale Venstre prioritere, at der bliver forsket i nye teknologier, som kan minimere landbrugets belastning af naturen og øge produktiviteten.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle