Ikke alle biprodukter er anvendelige til kalve

Jens Lassen Pedersen har flere års erfaring med fodring med biprodukter til slagtekalve. Noget kan fungere, og andet skal man holde sig fra, mener han.

En kontant besparelse på foderkontoen var kalveproducent Jens Lassen Pedersens indgang til at afprøve biprodukter.

»En følsomhedsberegning for kalveproduktionen viste, at vi kunne hæve restbeløbet med 150 kroner pr. kalv, hvis foderprisen kunne sænkes med 10 øre pr. FE, og det kunne vi måske opnå med biprodukter,« fortæller han.

Med en årlig produktion af 800 kalve kunne merindtjeningen beløbe sig til 120.000 kroner.

På gården ved Grenå har han afprøvet fire forskellige biprodukter.

»Havre er ikke anvendeligt til kalve, og kartoffelpulp sænker tilvæksten for meget i forhold til, hvor meget vi kan spare på fodringen,« siger han.

Til gengæld er han begejstret for HP-pulp, som er affald fra sukkerproduktionen.

»Det er billigere end at fodre med roepiller, og kalvene kan godt lide det,« siger han.

Skal være billigere end korn

Kravet til biprodukterne er, at de skal være billigere end korn, og de skal være lette at håndtere.

Jens Lassen har både forsøgt sig med havre og rug og særligt havren var ikke et godt foder.

»Vi endte med at sælge det igen, fordi det gav en for lav tilvækst,« fortæller han.

Kartoffelpulp var for tungt

Kartoffelpulp har han også forsøgt sig med, og han får stadig leveret 100 ton om året.

»Men kalvene må ikke få mere en 0,5 FE pr. kalv pr. dag, fordi pulpen er for tungt fordøjelig. Går vi højere op, mister vi for megen tilvækst,« lyder det.

Pulpen har til gengæld en gavnlig effekt på ensilagepladsen.

Jens Lassen har tidligere haft problemer med angreb af mus i ensilagestakkene, men efter at kartoffelpulpen nu lægges ud oven på græs, majs og HP-affald, er problemerne stort set væk.

»Vi køber 100 ton om året, og jeg tror kun, at halvdelen bliver fodret op. Og det er så tilstrækkeligt billigt, at vi godt kan acceptere et svind,« siger han.

Mere græs og mindre majs

Den fremtidige fodring hos Jens Lassen kommer fortsat til at indeholde biprodukter. Til gengæld reduceres majsandelen til fordel for græs.

»Vi har store udfordringer med kronhjorte, som æder majsen, så nu vil vi have mere græs og mindre majs,« siger Jens Lassen Pedersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle