Industri-normer i landbruget

I regeringsgrundlaget indgår, at landbrug fremover skal reguleres efter industrinormer - i hvert fald når det drejer sig om den konventionelle landbrugsproduktion.

Formuleringen lyder:

"Regeringen vil opstille tydelige og langsigtede målsætninger for landbruget, som i god tid udstikker klare linjer for, hvordan kravene til landbruget skal opfyldes. Regeringen ser to udviklingslinjer for landbruget: Et økologispor og et konventionelt industrilandbrugsspor.

Regeringens sigtelinje er, at industrilandbrug skal reguleres på linje med anden industri. Kun derved skabes der mulighed for at videreudvikle et bæredygtigt landbrug."

Jeg kan godt finde mange spørgsmål at stille til dette og til andre dele af regeringsgrundlaget. Formuleringerne her er dog ganske konkrete, og selvom der i konkretiseringen let kan vise sig problematiske forhold, vil jeg lige nu melde mig på banen med positive forventninger til implementeringen.

Erklæringen om langsigtede og klare linjer for, hvad der skal leves op til, er et godt grundlag. Forudsigelighed er afgørende for at vurdere økonomien i investeringerne i landbruget - både for landmanden og for finansieringspartnerne.

Det er positivt, at de produktionsorienterede landbrug nu ses som erhvervsvirksomheder, der skal have forudsigelige rammer for deres produktion.

Jeg forventer, at industrinormerne som reguleringsmetode vil indebære, at et landbrug får en rettighed til at udlede en given mængde af miljøregulerede stoffer til omgivelserne - og så selv skal styre produktionen inden for den ramme.

Det giver den dygtige konventionelle landmand mulighed for at kunne udvikle sin produktion, når det kan ske uden yderligere miljøudledninger. Samtidig bør der være mulighed for større fleksibilitet mellem f.eks. søer og slagtesvineproduktion, hvis den samlede emission holdes inden for den tildelte ramme.

Efter mange år med stærkt normative rammer med styring af maksimalt antal husdyr, sager om overproduktion mv. kan der blive fokus på det faktiske - nemlig en "aftale" mellem den enkelte landmand og samfundet om, hvilken forurening der må udledes fra bedriften.

Der skal nok blive diskussioner om de faktiske tilladelsers størrelse, men jeg tror, at mange landmænd vil være glade for en større fleksibilitet til at styre deres bedrift så effektivt som muligt. Det er ikke bare mere rimeligt, men kan også være til gavn for både økonomien og humøret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle