Intelligent sprøjtebom rammer kun ukrudtet

Universiteter og to virksomheder, Claas og Stelectric, forventer at være klar med "Den intelligente Sprøjtebom" om to år.

Den har et computerprogram med kameraer, et såkaldt vision-system, der skal detektere ukrudtsplanter på et splitsekund.

De tilsluttede ventiler med sprøjtedyser, der rammer ukrudtsplanterne med sprøjtemidlet, skal åbne og lukke på få hundrededele af et sekund.

"Det er nødvendigt at udvikle flere nye komponenter med nøglefunktioner til Den intelligente Sprøjtebom. Det er forbundet med nogle tekniske udfordringer, men vi er overbeviste om, at det kan lade sig gøre," siger udviklingschef Niels Jørgen Lange, T&O Stelectric, Randers.

Målet er at holde dysen åben i så kort tid, at kun et lille område, på fx 5 x 25 cm, sprøjtes, når vision-systemet detekterer blot én ukrudtsplante.

Kender teknologien

Virksomheden har tidligere udviklet et vision-system til åbning/lukning af sprøjtedyser med ultrakorte tidsrum. Dette system anvendes af BaneDanmark til bekæmpelse af ukrudt på banestrækningerne.

"Vognen med vision-system til styring af sprøjtedyserne kører med 45 km i timen. Til gengæld kan der være forholdsvis stor afstand mellem kameraer og sprøjtedyser. Den nye intelligente sprøjtebom, vi er i gang med at udvikle, skal køre med op til 15 km i timen i lighed med en konventionel marksprøjte," siger Niels Jørgen Lange.

Projektgruppen forventer, at forbruget af ukrudtsmiddel kan reduceres med op til 90 pct. med Den intelligente Sprøjtebom. Det har ikke alene stor miljømæssig og økonomisk betydning.

Større kapacitet

"Den væsentlige reduktion af sprøjtevæske (sprøjtemiddel plus vand) kan også give en stor kapacitetsforøgelse ved, at antallet af påfyldninger pr. hektar reduceres," forklarer Niels Jørgen Lange.

"En af de tekniske udfordringer bliver også at reducere sprøjtebommens bevægelser under kørslen. Det er væsentligt for at minimere alle tolerancer," tilføjer han.

T&O Selectric er en af flere partnere i projektgruppen, der skal udvikle Den intelligente Sprøjtebom. Også en anden privat virksomhed, Claas Agrosystems, deltager i projektet. Dertil kommer institutter og fakulteter ved Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet. Universiteterne har allerede udviklet laboratorie-udgaver baseret på vision-teknologien. Det nye projekt, der støttes af Højteknologifonden, skal videreudvikle systemerne til praktisk anvendelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle