Investeringsrunde til nybyg af kvægstalde

Der åbner en runde med støtte til kvægstalde i perioden 4. september - 30. oktober 2020, hvor der er 20 mio. kr. øremærket til økologer.

Tilskud beregnes ud fra standardomkostninger til etablering (2.200 kr./kvm), og der ydes 20 pct. i tilskud.

De ansøgte projekter prioriteres efter omkostningseffektivitet (miljøeffekt kontra investering).

Der skal søges tilskud til mindst én ammoniakreducerende teknologi, f.eks. overdækning af gyllebeholder eller overvågning af sygdomme og drøvtygning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle