Ja, vandplanerne er urealistiske

Af Jens Elbæk
Afdelingschef for PlanteInnovation i Seges

Bent H. Knudsen har ret – målsætningerne i vandplanerne er urealistiske.

Det gælder både kvælstofindsatsen og målsætningerne for vandløb og søer. At opnå en tilstand »kun svagt afvigende fra naturlig tilstand« for alle vandområder er helt urealistisk i et land som Danmark.

Det har Seges og Landbrug & Fødevarer påpeget utallige gange over for styrelser og ansvarlige politikere.

Seges har analyseret målsætningerne for kystvandene ned i mindste detalje, hvilket bl.a. har betydet, at Miljø- og Fødevaremisteren har besluttet, at hele beregningsgrundlaget (udarbejdet af Aarhus Universitet og DHI) skal evalueres af internationale eksperter.

Til dette panel har Seges givet input til en særskilt rapport, indsendt af Landbrug & Fødevarer, hvor vi påpeger alle de fejl, der er begået. I den forbindelse har Seges også fået udarbejdet flere rapporter fra eksterne eksperter, som understøtter vores kritik.

Hvad angår rapporten for oplandet til Limfjorden, så er det ét blandt flere tiltag til at synliggøre over for offentligheden, at målsætningerne er urealistiske, og det bliver meget dyrt at forsøge at nå dem.

Vi har, fra da planerne kom frem, efterlyst økonomiske konsekvensberegninger, men dem har myndighederne ikke villet lave.

Samtidig bliver vi mødt med udsagn fra styrelser og andre organisationer om, at det ikke bliver så dyrt, og at man kan finde på »andre billigere løsninger« til at nå målet.

Oplandsanalyserne viser, at man i mange vandområder ikke kan nå reduktionsmålet og samtidig have produktionslandbrug – heller ikke økologisk produktion.

Seges mener, at indsatsen med fordel kan flyttes ud i vandmiljøet, da reduktioner i kvælstofudledning alene ofte ikke vil medføre en væsentlig forbedring af miljøtilstanden.

Den aktive indsats i havmiljøet kan være i form af mere ålegræs, reetablering af stenrev, dyrkning af muslinger på line m.m. Seges deltager i en lang række udviklingsprojekter på området.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle