Jeg er lutter øren

Eva Kjer Hansen (V) giver tilsagn om at se på landbrugets plan for at reducere kvælstofudvaskningen.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) roste Torben Hansens beretning på landsplanteavlsmødet tirsdag. Hun tog samtidig vel imod landbrugets plan for, hvordan man kan reducere kvælstofudvaskningen med 19.000 ton.

"Vi skal nå miljømålene, men jeg er fuldstændig åben over for, hvordan vi når dem," sagde hun og gav tilsagn om at drøfte landbrugets forslag.

Ministeren er også parat til at øge gødskningen på de robuste jorder, hvis det ikke har negative konsekvenser for udvaskningen.

"Hvis man kan løse miljøopgaven på en mindre besværlig måde - eller en mindre omkostningskrævende måde - er jeg lutter øren," understregede hun.

Landbrugets plan for dyr

Eva Kjer Hansen gav også landbrugets oprindelige plan, Ægte Grøn Vækst, pæne ord med på vejen, men understregede at den led af en væsentlig mangel.

"Den var simpelthen for dyr," sagde hun.

Fødevareministeren illustrerede det med, at reduktion af kvælstofudvaskning med efterafgrøder, som regeringens plan benytter sig af, koster cirka 35 kr. pr. kg N. Hvis man skal reducere kvælstofudvaskningen med udtagning af jord, koster det 235 kr. pr. kg. Og selv om regeringens Grøn Vækst-plan rummer udtagning af jord, er det ikke i samme omfang som i landbrugets eget forslag.

"Vi har sat 13,5 mia. kr. af til Grøn Vækst," pointerede hun.

Jordskat ned

Endelig lovede ministeren at sætte jordskatterne ned. Det skal ske som kompensation for, at pesticidafgifterne stiger.

"Det skal opmuntre til at anvende mere skånsomme midler, men afgiftsprovenuet i den forbindelse bliver ført tilbage til erhvervet gennem lavere jordskatter," forsikrede hun.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle