Jeg havde nok frygtet, det endte sådan

EU-reformen kan blive hård for nogen. De penge, man søger til grønne tiltag, skal jo give øget afkast, siger Sven Agergaard.

Det er langtfra alt, der lige nu kan sættes ind i et regnestykke, hvad angår konsekvenser af den kommende EU-reform. Juridiske papirer skal granskes og regnes efter, men når man spørger Sven Agergaard, svineproducent og formand for Herning-Ikast Landboforening, ser han en del udfordringer, hvad angår fremtidens støttesatser:

»Et stort emne bliver at tage de 20 procent ud til eco-schemes. Det er penge, vi skal kunne søge til grønne tiltag, og vi ved ikke endnu, hvad der mere nøjagtigt skal til for at få pengene under den ordning. det er noget, der bestemmes nationalt, så andre lande kan få lempeligere vilkår. Pengene skal jo investeres i grønne tiltag, der skal kunne give et øget afkast. Men vi ved ikke nærmere endnu - og der er landmænd, der er afhængige af støttebeløbene og har budgetteret med den indtægt. Den omstilling vil være hård for nogen. Måske er det typisk virksomheder, der har penge til investeringer i store teknologiske løsninger, som kræver meget kapital, der får gavn af det, og ikke landmænd. Meningen med landbrugstøtte var jo ellers, at den skulle gives til landmænd for at producere gode og billige fødevarer - nu går det måske i højere grad ud over til grønne tiltag og miljøinvesteringer.

Jeg ser gerne nye teknologiske løsninger, men pengene til udvikling skal ikke tages fra landbrugsstøtten. De penge skal komme andre steder fra. EU-støtten er allerede blevet mindre gennem årene«, sagde svineproducenten.

Muligheder

Sven Agergaard har siden 1995 drevet og udviklet sin svineproduktion ved Herning. Han producerer 40.000 smågrise til 30 kg og har 300 hektar planteavl. Hvis idéen med bruttoarealmodellen bliver gennemført, hilser han den velkommen:

»Ikke alle kan tage fire pct. ud af drift. Hvis man har fire pct, med lavbundsområder og beplantninger rundt om i forvejen, er det fint, men andre har solgt det fra. Men godt, hvis man kan få støtte til de tre meter bræmmer, man måske kan lægge ud som brak«.

Hvilke grønne tiltag, som Sven Agergaard vil ende op med på sin egen bedrift, ved han ikke endnu:

»Jeg kan måske tage lavbundsjorder ud af drift på yderarealer, uden det koster alt for meget. Jeg kan også starte med præcisionslandbrug, men det er ikke muligt for mig at dyrke økologisk, fordi al min gylle køres til biogasanlæg, som ikke leverer returgylle til økologi«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle